Convergenţa administrativă în zona balcanică. Analiză empirică a politicii sociale din România şi Bulgaria

Într-o lume în continuă schimbare şi mişcare, cu acţiuni interconectate care creează interdependenţe, instituţiile şi sistemele administrative trebuie să fie flexibile şi transparente pentru a se adapta acestora şi pentru a crea cadrul necesar dezvoltării în bune condiţii a tuturor aspectelor vieţii sociale.  În această lucrare atenţia se concentrează asupra problematicii convergenţei administrative, considerând că este imposibil de obţinut o construcţie europeană puternică în lipsa unei administraţii publice eficiente atât la nivel naţional, cât şi european şi prin urmare cercetarea încearcă să evidenţieze câteva elemente de convergenţă între România şi Bulgaria în domeniul politicii publice de ocupare a forţei de muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*