Şi tu poţi contribui la un mecanism de avertizare timpurie şi să scrii în Manualul de fraudare a fondurilor europene!

Societatea Academică din România lansează site-ul “Fonduri europene – Manual de fraudare”, fondurieuropene.romaniacurata.ro.

Iniţiativa ”Fonduri europene – Manual de fraudare” prezintă şi investighează strategiile şi tehnicile de fraudare ale fondurilor europene, impactul lor bugetar şi instiţutional precum şi căile de prevenţie şi semnalare. Urmărim să prezentăm informaţie inteligentă despre fraudarea româneasca a banilor UE şi să devenim un site-resursă unde să fie prezentate atât informaţiile oficiale cu privire la fraudă şi la nereguli, cât şi analize, studii, rapoarte şi opinii avizate din zona societătii civile, a mediului de cercetare şi a tuturor celor interesaţi.

În prezent, site-ul se dezvoltă pe patru direcţii:

Resurse: informaţii despre cele mai importante rapoarte, studii şi analize dedicate neregulilor cu bani europeni, cât şi o prezentare a modului în care pot fi formulate sesizări si o definire a celor mai frecvente tactici de fraudare;

Tactici de fraudare: prezentarea modalitatilor de producere a fraudelor si neregulilor asa cum acestea apar in media, plecand de la cazuri concrete si cu un grad de detaliere mai ridicat decat apar in legislatie;

Analize: o secţiune dedicată investigaţiilor şi interogărilor pe tema fraudelor şi neregulilor cu fonduri europene, plecând de la cazuri concrete, dar atragând atenţia asupra unor probleme sau vulnerabilităti mai generale şi a unor posibile soluţii şi recomandări;

Prejudicii şi consecinte: unde sunt prezentate principalele prejudicii ce decurg din neregulile financiare şi administrative din practica gestionării fondurilor europene de către organizaţii şi institutii din România, cât şi consecinţele acestora asupra beneficiarilor proiectelor, Guvernului şi societăţii în general.

Ca demers de cercetare, ne propunem să găsim verigile slabe ale structurii de gestionare a banilor europeni şi să propunem modalităţi prin care frauda şi neregulile pot fi prevenite pornind de la beneficiari, cetăţeni şi presa. Ca activişti, vrem să aducem în atenţia publicului general, a instituţiilor şi organizaţiilor societăţii civile cele mai importante tactici şi situaţii de fraudare cu bani europeni şi consecintele lor şi să informăm care sunt drepturile lor în combaterea acestora.

Suntem interesaţi de cooptarea tuturor celor care pot contribui la un mecanism de avertizare timpurie în folosul autorităţilor publice responsabile, structurilor de luptă anti-fraudă atât la nivel local, cât şi european şi unităţilor de audit ale CE, cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale.

Iniţiativa “Fonduri europene – Manual de fraudare” face parte din proiectul Proasta guvernare în cheltuirea banului public în România între anii 2004 şi 2012, realizat cu sprijinul financiar al Open Society Foundations.

Mai multe detalii: Societatea Academica din Romania, persoana de contact: Raluca Pop (coordonator de proiect), raluca.pop@sar.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*