Coaliţia pentru Universităţi Curate II (2009-2010)

Proiectul este o continuare a activităţilor Coaliţiei pentru Universităţi Curate din 2009 când au fost evaluate 42 de universităţi de stat din întreaga ţară rezultând un top al integrităţii în învăţământul universitar din România.

Faza a doua a proiectului („CUC II”) a inclus urmatoarele activitati:

1. Ombudsman pentru sistemul public de Educaţie universitară (Avocatul Educaţiei). In acesta poziţie a fost desemnat presedintele Societăţii Timisoara, Florian Mihalcea (mihalcea@sar.org.ro). Acesta are rolul de mediator între autorităţile statului şi actorii sistemului Educaţie/Cercetare (studenţi, profesori sau cercetători). Avocatul Educatiei primeşte plângeri/propuneri de la studenţi, profesori sau cercetători prin e-mail (sesizari@romaniacurata.ro). Iniţiativa infiinţării postului de Avocat al Educatiei a apărut dupa ce CUC a primit multe sesizări privind nereguli în domeniul educaţiei şi cercetării. Spre exemplu, asistenţi universitari care deşi aveau experienţă în universităţi recunoscute din Vest şi mai multe publicaţii decât un conferenţiar universitar, s-au plâns că le-a fost blocat accesul pe temeiuri nejustificate atunci când s-au înscris la concursuri pentru promovare. Cercetători care deşi întruneau un punctaj mare şi aveau experienţă în centre de cercetare prestigioase au pierdut granturi în faţa unor colegi mult mai slab cotaţi. Studenţi care au vrut să apeleze la evaluări ale comisiilor de contestaţii au constatat că acestea nu existau. Avocatul Educaţiei a initiat discuţii pe asemenea teme cu autorităţile publice vizate, creând o punte de comunicare şi încercând să implice ambele părţi în rezolvarea neregulilor semnalate.

Citeste despre: Avocatul Educatiei: raport la mijloc de mandat

2. Evaluarea finanţării învăţământului superior şi mecanismul de alocare a granturilor de cercetare. În 2009 s-au organizat întâlniri şi focus-grup cu actori din sistem pentru identificarea principalelor probleme şi pentru elaborarea metodologiei celor două rapoarte. Rapoartele vor fi făcute publice în martie/aprilie 2010.

3. Reevaluarea celor 42 de universităţi de stat, pentru a vedea cum s-au pus în aplicare recomandările făcute de CUC universităţilor în 2008-2009. Topul Integrităţii a fost lansat în martie/aprilie 2010.

Metodologia CUC de evaluare a universităţilor a captat interesul altor organizaţii, în special al instituţiilor internaţionale donatoare. Astfel Banca Mondială a organizat o video conferinţă dedicată special proiectului la care au participat directori de programe din mai multe birouri regionale, inclusiv Jamil Salmi, unul dintre experţii de vârf din domeniu. De asemenea, în cadrul conferinţei International Anticorruption Conference din 2010, SAR a organizat un panel dedicat proiectului împreună cu UNDP.

Finanţator: CEE Trust

Perioada de implementare: 06.01.2009– 11.15.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*