Coaliţia pentru Universităţi Curate CUC I (2008-2009)

Prima fază a acestui proiect (“CUC I”) presupune evaluarea, în perioada octombrie 2008 – ianuarie 2009, a 42 de universităţi de stat din întreaga ţară. Evaluarea s-a realizat cu evaluatori externi, în baza unei metodologii testate în faza pilot a proiectului (octombrie 2007 – mai 2008), după următoarele criterii:

1. transparenţă şi corectitudine administrativă – publicarea documentelor contabile, publicarea declaraţiilor de avere şi de interese precum şi a celor de poliţie politică, accesul la dosarele de achiziţii publice;

2. corectitudine academică – plagiat, performanţă în cercetare, desfăşurarea procesului academic;

3. calitatea guvernanţei – nepotism, implicarea studenţilor în luarea deciziilor, acordarea sporurilor financiare, ocuparea posturilor didactice;

4. management financiar – cheltuielile discreţionare, achiziţii publice.

În 2009 s-a finalizat faza I a proiectului („CUC I”). În mai 2009, Coaliţia a publicat Topul Integrităţii Universităţilor din România şi s-au identificat bune şi rele practici în sistemul învăţământului superior din România.

Coalitia pentru Universitati Curate: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Asociaţia Ad Astra, Asociaţia FAR, Asociaţia Profesională pentru Educaţie şi Cercetare EduCer din România, Centrul Euroregional pentru Democraţie, Centrul pentru Jurnalism Independent, Colegiul Noua Europă, Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater, Grupul pentru Dialog Social, Grupul pentru Reformă Universitară, Societatea Academică din România, Solidaritatea Universitară.

CUC I Studiul realizat de Coaliţia pentru Universităţi Curate privind integritatea din sistemul universitar românesc a fost citat de Raportul Comisiei Europene pe 2009. SAR a fost invitată la Oxford pentru prezentarea raportului la 10th UKFIET International Conference on Education and Development, Oxford, 15 – 17 SEPTEMBER 2009.

Finanţare: Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe, Programul Matra al Ambasadei Olandei

Perioada de implementare: 04.01.2008– 05.31.2009

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*