Conferința de încheiere a proiectului „Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării”

Societatea Academică din România (SAR) împreună cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.), au organizat joi, 10 martie, conferința de încheiere a proiectului „Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării”, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene din Bucureşti (Spațiul Public European). Cu prilejul acestui eveniment a fost lansat „Policy Brieful SAR # 73: Cum abordăm problema discriminării în mediul universitar?”. Raportul conține 17 propuneri pentru promovarea egalității de șanse, prevenirea și combaterea discriminării în mediul universitar adresate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Tineretului și Sportului, precum si universităților din România.

În cadrul evenimentului au fost prezenți Bogdan Murgescu, consilier pe învățământ superior în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Cătălin Nicolae Lazăr, Consilier Secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Istvan Haller, Membru în Colegiul Director al C.N.C.D și Roxana Ceacă, Secretar General al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) precum și membrii echipei de proiect Adriana Iordache (SAR), Andreea Petruț (SAR) și Carmen –Manuela Ion (C.N.C.D.). Participanții și-au manifestat deschiderea de a continua demersurile începute în cadrul acestui proiect și de a lua măsuri ferme și constructive pentru combaterea discriminării și promovarea egalității de șanse în mediul universitar.

Măsurile propuse includ: suplimentarea finanţării pentru facultăţile care şcolarizează persoane din categoriile vulnerabile sau subreprezentate și predarea unei materii noi care să promoveze diversitatea și toleranța, în cadrul programelor de pregătire a viitoarelor cadre didactice. Propunerile formulate includ și consolidarea cooperării și a parteneriatelor pe termen mediu și lung între actorii instituționali din mediul universitar și C.N.C.D. Acestea au fost formulate în baza informațiilor și datelor colectate în cadrul raportului de cercetare “Discriminarea în mediul universitar: percepții, mecanisme de combatere și reflectare în mass-media”, realizat în cadrul aceluiași proiect.

Evenimentului a fost organizat în cadrul proiectului „Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Ro Galerie foto:mânia. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

 Galerie foto:

IMG_0033

MEC_0069

IMG_0092

Bogdan Murgescu (MENCS) 14Istvan Haller (CNCD) 12IMG_0071

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*