30.08-4.09 2009: Summer-school “Early Warning and Crisis Response in the Black Sea Region”

Hertie School of Governance şi SAR au organizat o şcoală de vară pentru sisteme de early warning şi răspuns în situaţii de criză în regiunea Mării Negre şi Caucaz. Şcoala a fost organizată ca un workshop pentru persoane din mediul academic şi experţi independenţi în politici publice. A avut loc în 30.08-4.09 2009, la Kloster Lehnin, lângă Berlin. Scopul a fost dezvoltarea capacităţii de analiză de politici publice la nivel regional, facilitarea apariţiei unei reţele de experţi pentru a monitoriza riscurile şi a le face publice. Sectoarele majore analizate au fost economie şi energie; social; politic/siguranţă/drepturi; mediu şi dezastre naturale. Participanţii au învăţat să identifice sursele unei crize potenţiale; determine natura crizei la care poate fi expusă ţara sau regiunea; înţeleagă cum poate evolua criza şi cum poate răspunde sistemul internaţional la aceste crize.

Finanţator: Black Sea Trust

Perioada de implementare: 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*