Economia ascunsă și buna guvernare în Europa de Sud-Est: Raport de evaluare regională

SAR a contribuit la cea mai nouă analiză anticorupție SELDI intitulată “Economia ascunsă și buna guvernare în Europa de Sud-Est: Raport de evaluare regională”. Raportul poate fi accesat aici.

Elementele cheie ale economiei ascunse și impactul acesteia asupra economiei globale în Europa de Sud și Sud-Est, și, în special, ocuparea forței de muncă, sectoarele sociale și fiscale sunt examinate în prezentul raport. Accentul este pus pe legăturile dintre economia ascunsă și corupție, în special corupția administrativă, printre exemple avem refuzul de a plăti TVA, evaziune fiscală , evaziune de plată a asigurărilor sociale, și “accelerarea” serviciilor comerciale. Raportul propune noi abordări pentru măsurarea și analiza fenomenelor, precum și-măsuri preventive și de combatere.

Economia ascunsă în Europa de Sud și Sud-Est rămâne larg răspândită, perpetuează economia subterană, care este legată de corupție, și denotă un decalaj substanțial între instituțiile formale și informale. Acest decalaj se datorează atât instituțiilor subdezvoltate ale pieței formale, precum și lipsei unei aplicări coerente a normelor, adesea legate de corupție. Cei implicați în economia ascunsă au șanse mult mai mari să se confrunte cu presiuni de a comite acte de corupție decât restul populației în întreaga regiune.

Imensa diversitate a amplorii fenomenului (19% în Croația și 81% în Kosovo), modelele sale predominante (fără contracte scrise în Turcia, neplata contribuțiilor de sănătate din Kosovo, salariile în plic din Macedonia și Bulgaria, non- afaceri formalizate în Albania) și estimarea statistică a economiei ascunse în PIB în toate țările din Europa de Sud-Est conduce la concluzia că orice contra-măsuri de succes ar necesita politici și succesiunea reformelor personalizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*