SAR a participat la a doua întâlnire generală a ANTICORRP ce a avut loc la Florența

Reprezentantele SAR Alina Mungiu-Pippidi, Ioana Lupea și Valentina Dimulescu au participat la a doua întalnire generală a ANTICORRP ce a avut loc la Florența în perioada 8-10 mai la sediul European University Institute (EUI). La eveniment au mai participat și membri ai Consiliului Consultativ Extern, precum Prof. Susan Rose-Ackerman (Yale University), Prof. Claus Offe (Humboldt University), Prof. Michael Johnston (Colgate University), Prof. Pascalis Kitromilides (University of Athens), Philip Keefer (World Bank) și  Drago Kos (fost Președinte al GRECO). Cei 21 de cercetători, membri ai consorțiumului, s-au reunit și au discutat despre activitățile curente și despre rezultatele preliminarii ale cercetării în urma primului an de activitate în cadrul acestui proiect. Pe lângă următorii pași de cercetare, s-a mai discutat și despre gradul de implicare al membrilor prezenți.

Prof. Alina Mungiu-Pippidi a prezentat conținutul Pachetului 3 de Cercetare, intitulat „Corupția și îmbunătățirea guvernanței din prespective globale și continentale”. Acest pachet de cercetare a efectuat 3 analize privind evoluția indicatorilor de control al corupției din 200 de țări în ultimii 15 ani, arătând că numai o mică parte dintre aceste țări au reușit să optimizeze considerabil controlul  corupției, în timp ce marea majoritate nu a semnalat nicio schimbare majoră. Următorii pași de cercetare în acest pachet se vor concentra pe înțelegerea proceselor de schimbare instituțională axate spre un control mai puternic asupra corupției în statele ale căror rezultate au fost satisfăcătoare. Obiectivul este identificarea  modalităților prin care au avut loc aceste evoluții.

Prof. Nicolas Charron (Institutul QoG) a prezentat una dintre principalele direcții de cercetare, și anume un sondaj pan-European despre corupție și calitatea actului de guvernare la nivel regional. Informația colectată va fi folosită pentru crearea “Indexului European de Calitate a Guvernanței (EQI)”. Scopul este acela de a avea o mai bună înțelegere în ceea ce privește percepția cetățenilor asupra corupției și calitatea calitatea actului de guvernare, în contrast cu studiile existente ce se bazează pe perspectiva experților în domeniu. În cadrul întâlnirii au fost prezentate câteva rezultate preliminarii privind comparația între primul și al doilea sondaj și variația la nivel intern a țărilor cuprinse în index. Aceste rezultate vor fi abordate în detaliu într-o analiză ulterioară a datelor cuprinse în acest sondaj.

Proiectul ANTICORRP este finanțat de Programul Cadru 7 al Comisiei Europene și scopul său este de a investiga și de a explica factorii care promovează sau împiedică dezvoltarea unor politici anticorupție eficiente și imparțiale în cadrul instituțiilor guvernamentale.  Următoarea întâlnire generală a ANTICORRP va avea loc la Berlin, la sfârșitul anului 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*