Școli Curate: Captura statului în educația preuniversitară

Proiectul “Școli Curate: Captura statului în educația preuniversitară” intenționează să lanseze în România o strategie nouă de combatere a corupției în general și cea instituțională în special în ceea ce privește accesarea resurselor publice în sectorul învățământului primar și secundar din 3 județe (Bacău, Constanța și Vrancea). Scopul este de a monitoriza și măsura gradul de acces la resursele educaționale și echitatea utilizării în contrast cu acapararea acestora de către interesele private, fapt ce duce la discriminare, acces privilegiat și rezultate sub-optimale. În plus, urmărește să consolideze capacitatea grupurilor de activiști locali și să promoveze împuternicirea consumatorilor locali de servicii publice prin sprijinirea acestora în colectarea de date, interpretarea constatărilor și furnizarea de feedback și/sau propuneri administrative și de politici pentru a minimiza cazurile de captură.

Obiectiv general:
Consolidarea capacității grupurilor locale (non) instituționalizate ale societății civile de a monitoriza guvernanța locală în termeni de transparență, eficiență și integritate.

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1:
Dezvoltarea capacității a 3 reprezentanți ai societății civile, 6 jurnaliști și 15 reprezentanți ai corpurilor de elevi de liceu să monitorizeze sistematic transparența și imparțialitatea alocării și gestionării resurselor la nivel local în instituțiile de învățământ (licee) din 3 județe din România, prin activități de formare.

Obiectivul specific 2:
Creșterea gradului de implicare a 24 de utilizatori de servicii publice directe (consumatori) prin intermediul auditurilor cetățenilor din 3 județe pentru a contracara tendințele de gestionare incorectă și de captare a statului și de a îmbunătăți furnizarea serviciilor publice în licee selectate pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivul specific 3:
Creșterea nivelului general al implicării civice în comunitățile vizate prin crearea unei platforme pilot de evaluare online și de feedback pentru liceele în cauză

Partenerii proiectului:

Centrul pentru Resurse Civice

Durata: noiembrie 2017 – mai 2019

Finanțat de: Fundațiile pentru o Societate Deschisă

Buget:
80.000 USD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*