Începe evaluarea integrităţii universităţilor din România

Coaliţia pentru Universităţi Curate (CUC) anunţă demararea fazei extinse de evaluare a integrităţii mediului academic românesc. Aceasta presupune evaluarea, în perioada octombrie 2008 – ianuarie 2009, a 42 de universităţi de stat din întreaga ţară.

Evaluarea se va realiza în baza unei metodologii testate în faza pilot a proiectului (octombrie 2007 – mai 2008) şi va cuprinde următoarele capitole de analiză:

1. transparenţă şi corectitudine administrativă – publicarea documentelor contabile, publicarea declaraţiilor de avere şi de interese precum şi a celor de poliţie politică, accesul la dosarele de achiziţii publice;

2. corectitudine academică – plagiat, performanţă în cercetare, desfăşurarea procesului academic;

3. calitatea guvernanţei – nepotism, implicarea studenţilor în luarea deciziilor, acordarea sporurilor financiare, ocuparea posturilor didactice;

4. management financiar – cheltuielile discreţionare, achiziţii publice. Evaluarea integrităţii academice va fi realizată prin intermediul echipelor de evaluatori externi, formate din experţi şi studenţi.

Acestia vor vizita fiecare universitate, unde vor avea întâlniri cu sindicatele, studenţii, conducerea universitaţii şi alte părţi interesate. Totodată, ei vor analiza, în baza Legii 544/2001, o listă cu documentele de interes public solicitate universităţilor precum şi informaţii provenind din alte surse – Curtea de Conturi, Departamentul de Luptă Antifraudă, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămantul Superior, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

La finele acestui program, în mai 2009, Coaliţia va publica Topul Integrităţii Universităţilor din România. De asemenea, se va prezenta o lista de bune şi rele practici în sistemul învăţământului superior din România.

Site-ul oficial al Coaliţiei pentru Universităţi Curate se regaseşte la adresawww.romaniacurata.ro.

Proiectul este finanţat de Trust For Civil Society in Central & Eastern Europe.

Pentru informaţii şi detalii suplimentare puteţi lua legatura cu: Andra Dusu (andra@sar.org.ro; tel: 0722 201 111).

Bucureşti, 25 septembrie 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*