Invitație de participare la procedura de achiziție publică de servicii de sondaje de opinie și servicii de cercetare socială

Societatea Academică din România (SAR) invită persoane juridice să participe la procedura de achiziție competitivă simplificată în vederea încheierii unui contract pentru servicii de sondaje de opinie și servicii de cercetare socială, prevăzute a se derula în cadrul proiectului “Mobilizarea universităților pentru combaterea discriminării”.

Citiți aici Invitația de participare.

Citiți aici Documentația de atribuire.

Vedeți aici Întrebări de clarificare și răspunsuri

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

„Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org”.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*