Invitație de participare la procedura reluată de achiziție publică de servicii juridice

Societatea Academică din România (SAR) invită firme și cabinete de avocatură să participe la procedura reluată de achiziție competitivă simplificată în vederea încheierii unui acord-cadru pentru servicii de consultanță și reprezentare juridică prevăzute a se derula în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităţii de monitorizare a bunei guvernări prin Alianţa pentru o Românie Curată”.

Citiți aici Invitatie de participare
Citiți aici Documentatia de atribuire

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
„Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org”

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*