Podul Bunei Guvernări

Prin proiectul „Podul bunei guvernări”, Societatea Academică din România îşi propune să contribuie la creşterea transparenţei administraţiei publice şi să încurajeze buna guvernare şi respectarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Prutului, în contextul opacităţii instituţiilor statului. Acest obiectiv se va realiza prin colaborare bilaterală şi transfer de bune practici între România şi Republica Moldova, prin formalizarea coaliţiilor de ONG-uri care activează în domeniu, prin monitorizarea şi analiza comparativă a nivelului implementării legilor privind liberul acces la informaţii şi transparenţa procesului decizional şi prin capacitarea cetăţenilor şi societăţii civile din cele două ţări să aplice prevederile legale din acest domeniu şi cele privind antidiscriminarea. Proiectul are ca grup ţintă 500 de jurnalişti, 500 de autorităţi publice centrale şi locale, 20 de comunităţi online, 30 de activişti locali, 2.000 de vizitatori online ai platformelor şi peste 15.000 de abonaţi la newslettere din ambele ţări; iar beneficiarii vor fi 30 de voluntari, reprezentanţi ai societăţii civile instituţionalizate, 100 de ONG-uri, 500 de cetăţeni interesaţi de bună guvernare.

Obiectivul general al proiectului este încurajarea bunei guvernări, prin colaborare bilaterală şi trasfer de bune practici între România şi Republica Moldova prin monitorizarea gradului de implementare a legislaţiei în trei domenii prioritare: accesul la informaţii de interes public, trasparenţă administrativă şi antidiscriminare.

Obiective specifice:
1. Creşterea gradului de implementare a legislaţiei din domeniul transparenţei decizionale, a accesului la informaţii publice şi a antidiscriminarii în România şi Republica Moldova prin realizarea a două studii comparative şi propunerea a cel puţin 5 recomandări de politici publice şi acţiuni specifice pentru rezolvarea problemelor identificate.
2. Promovarea bunei guvernări şi a drepturilor omului în cele două ţări prin organizarea a 15 evenimente comune, prin cercetare, formare, schimb de bune practici, diseminare şi litigatii strategice.
3. Încurajarea cooperării bilaterale dintre organizaţiile non-guvernamentale din România şi Republica Moldova care activează în domeniul bunei guvernări prin formalizarea coaliţiilor în cadrul cărora sunt asociate şi prin lucru în echipă.

Solicitant:
Societatea Academică din România

Parteneri:
Academia de Advocacy
Asociatia Presei Independente (Republica Moldova)

Perioadă de implementare: 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016.

Proiectul „Podul bunei guvernări” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Comments are closed.