SAR Policy Brief #67: Implementarea Principiului Transparenței Decizionale în România

În contextul în care Guvernele României din ultimii zece ani au emis câte o ordonanță de urgență din 3 în 3 zile, fiecare dintre ele presupunând existența unei situații extraordinare, ieșite din comun,  reglementând orice domeniu cu evitarea cerințelor de transparență, SAR a lansat Policy brief-ul #67 privind implementarea principiului transparenţei decizionale. Raportul analizează succint prevederile Legii nr. 52/2003, atât după, cât şi înainte de amendamentele aduse acesteia în 2013, evaluând eficienţa acesteia și propunând recomandări în vederea îmbunătățirii ei. Prima secțiune a briefului expune cadrul legislativ general privind problematica transparenţei, împreună cu recentele modificări aduse acestuia. Cea de-a doua secţiune analizează „rapoartele de transparenţă” – rapoarte de implementare a legii – ale fiecărui minister, publicate în decursul ultimilor 3 ani, oferind o reprezentare grafică a informaţiilor incluse în raport. Aceasta relevă gradul de implementare a legii de către ministere. A treia secțiune a raportului se concentrează asupra cazurilor în care instituţiile publice (la nivel local sau naţional) nu au îndeplinit cerinţele privind transparenţa şi în care au fost date în judecată de către cetăţeni sau de către societatea civilă. Nouă decizii judecătoreşti în cazuri care privesc legea transparenţei în procesul decizional sunt analizate, în vederea obţinerii unei imagini care să explice eşecul implementării, pe de-o parte, şi să ofere mijloace în vederea schimbării, pe de altă parte. Concluziile raportului includ recomandări de politici publice pentru îmbunătăţirea cadrului legal, facilitând astfel accesul cetăţenilor şi al societăţii civile în procesul de luare a deciziilor în România.

RAPORTUL POATE FI DESCĂRCAT AICI.

Pentru detalii suplimentare persoana de contact este Adriana Iordache: adriana.iordache@sar.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*