15.05.2009: Primul Summit Cetăţenesc European cere acţiune din partea UE în domeniile pentru care Europa prezintă probleme sociale şi economice

Recomandările care au fost prezentate de către cetăţeni factorilor de decizie europeni chiar în ajunul alegerilor europene din iunie 2009, atrag atenţia asupra măsurilor pe care ar trebui să le ia UE pentru a adresa problema încălzirii globale şi reducerea consumului de combustibili fosili, pentru a dezvolta un sistem comun de sănătate, pentru a asigura armonizarea standardelor de muncă pentru UE, pentru a împiedica producătorii de la a-şi muta fabricile în ţări din afara Uniunii în care forţa de muncă este mai ieftină, pentru a combate inegalităţile sociale prin construcţia unui sistem comun de asigurări sociale, şi pentru a armoniza sistemele educaţionale şi vocaţionale.

Cetăţenii europeni vor de asemenea o regularizare mult mai strânsă a pieţelor financiare şi întărirea protecţiei consumatorului, o cooperare mai strânsă între statele membre ale Uniunii în lupta pentru combaterea criminalităţii, măsuri pentru promovarea practicilor durabile în agricultură, determinarea politicienilor şi funcţionarilor publici să devină mai transparenţi şi mai responsabili, şi creşterea rolului UE în controlul imigraţiei ilegale.

Cei patru cetăţeni români care au luat parte la Summit au fost aleşi din cei 53 care au participat la consultarea naţională din România din Martie. După ce au discutat mai întâi recomandările care au ieşit din acest proces împreună cu cetăţeni din toate aceste ţări, au avut mai apoi o oportunitate unică de a pune întrebări şefilor instituţiilor europene – incluzându-i pe Preşedintele Parlamentului European – Hans-Gert Pöttering – şi Preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barroso.

Cele 15 recomandări înaintate de cetăţeni oficialilor europeni sunt:

1 UE ar trebui să contribuie la reducerea încălzirii globale şi eliminarea treptată a combustibililor minerali prin promovarea energiei regenerabile din apă, soare, vânt, hidrogen, deşeuri şi reziduuri din industrie. Statele membre ar trebui să coopereze şi să dezvolte surse de energie pe baza condiţiilor naţionale şi regionale. Acestea includ producerea descentralizată a energiei, regiuni şi comunităţi energetice autonome şi utilizarea instrumentelor şi stimulentelor economice pentru cercetare coordonată la nivel internaţional. 419

2 UE ar trebui să îşi canalizeze eforturile spre crearea unui sistem comun de sănătate pe baza experienţelor din ţările cu cele mai eficiente sisteme. Împreună cu statele membre, UE ar trebui să pună în aplicare un standard sanitar de bază pentru fiecare cetăţean european. Ar trebui să existe o supraveghere centralizată a prevederilor şi standardelor. De asemenea, ar trebui dezvoltat şi pus în aplicare un mecanism independent pentru recunoaşterea la nivel european a calificărilor profesioniştilor din domeniul medical şi sanitar. 339

3 UE ar trebui să creeze condiţii şi norme de lucru identice pentru toţi cetăţenii UE pe baza unui cod al muncii omogen, armonizând condiţiile pentru angajaţi şi drepturile şi obligaţiile pentru angajatori. Acest cod va include dreptul la salarii şi ore de lucru decente şi va trebui să cuprindă principiul egalităţii de remunerare pentru aceeaşi muncă pentru lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin precum şi pentru lucrătorii din alte state membre UE. 333

4 UE ar trebui să armonizeze sistemele educaţionale şi de formare europene prin introducerea de criterii şi standarde comune pentru diferitele niveluri educaţionale recunoscute în toate statele membre. Acestea ar trebui să includă o facilitare a mobilităţilor destinate elevilor şi studenţilor în Europa, proceduri de admitere, examinări şi evaluări egale. 306

5 UE ar trebui să ofere stimulente pentru a preveni ca entităţile producătoare să se mute în ţările cu salarii mai mici. UE ar trebui să sancţioneze toate companiile care au beneficiat de finanţări şi subvenţii din partea UE şi care s-au mutat în afara Uniunii Europene. Acest lucru poate fi realizat prin solicitarea rambursării subvenţiilor publice acordate acestor companii şi prin introducerea de taxe care să finanţeze planurile sociale. 305

6 UE ar trebui să se asigure că agricultura nu va avea efecte adverse asupra sănătăţii şi mediului şi să promoveze autonomia alimentară. Aceasta va include promovarea practicilor de agricultură durabilă precum agricultura ecologică, producţia alimentară locală, utilizarea redusă a fertilizatorilor şi pesticidelor. OMG-urile ar trebui interzise, putând fi utilizate doar în scopuri medicinale. 300

7 Comisia Europeană ar trebui să propună o legislaţie care să combată inegalităţile sociale şi să creeze condiţii pentru o convergenţă a sistemelor de asigurări sociale şi asistenţă socială în toate statele membre. Acestea ar acoperi salariile şi pensiile şi ar stabili „limite inferioare” şi „plafoane” pentru beneficiile sociale. UE ar putea să creeze un mecanism pentru monitorizarea politicilor sociale ale statelor membre şi, la nevoie, să emită recomandări obligatorii pentru statele membre pentru a asigura că UE este mai aproape de un sistem social european comun. 296

8 UE ar trebui să faciliteze un flux accelerat de informaţii securizate necesare în prevenirea şi detectarea infracţiunilor în statele membre (de exemplu, traficul de droguri, traficul de persoane şi pedofilia). Activităţile ar trebui să includă fonduri ridicate pentru şi o mai bună utilizare a tehnologiei integrate noi, o cooperare strânsă între ofiţerii naţionali de poliţie. 296

9 UE ar trebui să sporească transparenţa şi responsabilitatea oamenilor politici şi a funcţionarilor publici. Acest lucru se poate realiza prin dezvoltarea unui cod comun de conduită pentru funcţionarii publici prin care să se impună declararea bunurilor mobile, solicitarea cazierului persoanelor care lucrează în instituţiile naţionale şi europene, reducerea imunităţii juridice a strategilor politici şi introducerea unei legislaţii asupra lobbying-ului la nivel naţional şi european. Un comisar pentru etică sau un Ombudsman pentru integritate europeană ar putea fi însărcinaţi pentru aceste acţiuni. 294

10 UE ar trebui să reglementeze pieţele financiare (actori şi produse), să supravegheze fluxul financiar al băncilor comerciale care funcţionează în UE şi să asigure stabilitatea acestor fluxuri. UE ar trebui să controleze această reglementare prin intermediul unui organism european central de supraveghere financiară sau prin sporirea competenţelor Băncii Centrale Europene în acest sens. UE ar trebui să introducă termeni şi condiţii comune pentru a asigura siguranţa economiilor private şi capacitatea operaţională a băncilor comerciale. 278

11 Uniunea Europeană ar trebui să investească mai mult în calitatea educaţiei la toate nivelurile. Sunt necesare norme minime pentru asigurarea unei educaţii atractive, interesante şi accesibile din punct de vedere financiar de o înaltă calitate în care să se pună accentul pe diversitate şi inovaţie. Acestea ar putea include combaterea analfabetismului (cu cel puţin 20% până în 2020), învăţarea timpurie a unei limbi europene, susţinerea persoanelor care abandonează şcoala, îmbunătăţirea echipamentului tehnic din şcoli şi schimbul de bune practici între statele membre UE. 257

12 UE ar trebui să consolideze politicile pentru protecţia consumatorilor, inclusiv pentru comerţul electronic. Acest lucru ar putea fi realizat prin măsuri precum controale sistematice ale alimentelor, produselor farmaceutice şi importurilor din afara UE. Ar trebui să existe o etichetare strictă care să faciliteze comparaţiile între produse şi mărfuri. Procesul de reclamaţii şi sugestii ar trebui accelerat. De asemenea, ar trebui înfiinţată o agenţie centrală de control care să poată emite sancţiuni. 247

13 Cu scopul prevenirii bolilor şi reducerea riscurilor de îmbolnăvire, UE ar trebui să încurajeze statele membre să acorde o mai mare atenţie promovării sănătăţii. Ar trebui acordate fonduri pentru examinarea obligatorie a întregii populaţii conform principiului „prevenirea este mai ieftină decât vindecarea”. UE ar trebui să dezvolte campanii de prevenire a bolilor la nivel mondial, în special pentru HIV, diabet, obezitate şi bolile cardiovasculare. 242

14 UE ar trebui să sporească protecţia socială pentru membrii vulnerabili ai societăţii în toate fazele vieţii, precum persoanele vârstnice, persoanele cu handicap sau membrii săraci ai societăţii, persoanele fără adăpost sau şomere, precum şi a însoţitorilor acestora. UE ar trebui să calculeze cheltuielile ţărilor în funcţie de PIB şi să impună ţinte executorii pentru statele membre în lupta împotriva sărăciei. Aceste măsuri ar trebui să primească o atenţie deosebită în timpul recesiunii economice. 233

15 Pentru a putea rezolva mai eficient problema imigraţiei ilegale, UE ar trebui să îşi asume responsabilitate strategică şi financiară totală pentru consolidarea supravegherii graniţelor externe, inclusiv o prelucrare mai rapidă a cazurilor şi standardizarea tratamentului aplicat persoanelor aflate în tranzit. UE ar trebui să ia măsuri pentru a evita ca graniţele externe ale ţărilor să nu devină suprasolicitate de fluxul de imigranţi. Statele membre UE trebuie să se asigure că imigranţii ilegali nu vor primi un loc de muncă în economia gri. 226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*