PRO sau CONTRA reglementării parteneriatul civil in Romania

PRO

Remus Cernea

Remus Cernea susține că a iniţiat acest proiect de lege pentru a elimina discriminarea acutală din domeniul drepturilor civile, între cuplurile căsătorite şi cele necăsătorite. De exemplu, se arată în expunerea de motive care însoţeşte propunerea legislativă, că serviciile medicale necesare unuia dintre parteneri care nu deţine o asigurare medicală nu poate fi acordată în baza asigurării medicale a celuilalt partener, aşa cum se întâmplă în cazul familiilor căsătorite. De asemenea, în cazul spitalizării unuia dintre parteneri, celălalt nu este considerat aparţinător.

„Eu susţin şi noi, Verzii, susţinem Drepturile Omului pentru toţi cetăţenii. Noi nu considerăm că anumiţi cetăţeni ar trebui discriminaţi în vreun fel pentru niciun motiv pentru că ar fi femei, pentru că ar aparţine unei minorităţi naţionale sau unei minorităţi sexuale” a declarat Remus Cernea.

Altfel spus, Cernea consideră că acest proiect vine în întampinarea unor oameni „care sunt în nevoie şi ale căror drepturi nu sunt deloc recunoscute, deopotrivă heterosexuali sau persoane de acelaşi sex”.

Iniţiatorul a mai arătat şi că modelul funcţionează deja cu succes în alte state: „În Europa foarte multe ţări deja acceptă parteneriatele civile sau căsătoriile între persoanele de acelaşi sex. Eu am anunţat deja că am în vedere un proiect de lege care să reglementeze parteneriatul civil între persoanele heterosexuale sau persoane de acelaşi sex pe model francez. În Franţa, mai întâi acum cinci ani a fost adoptată legea privind parteneriatele civile, iar la începutul acestui an sau la sfârşitul anului trecut a fost adoptată legea privind drepturile persoanelor de acelaşi sex de a se căsători”.

Potrivit proiectului, singurele condiţii pentru partenerii care încheie un parteneriat civil sunt să aibă cel puţin 18 ani împliniţi, cel puţin unul dintre ei să fie cetăţean român sau cetăţean străin sau apatrid cu domiciliul în România şi niciunul dintre parteneri să nu fie căsătorit sau parte într-un alt parteneriat civil.

Contractul de parteneriat civil ar urma să se încheie în formă autentică, să fie semnat de către cei doi parteneri în faţa notarului public din circumscriptia Curtii de Apel pe raza localităţii în care cel puţin unul dintre parteneri îşi are domiciliul şi să fie înregistrat într-un registru special numit „Registru opentru evidenţa parteneriatelor civile”, ţinut la notarul respectiv.

Printre prevederile proiectul de lege se numără următoarele:

– „Bunurile dobândite pe perioada parteneriatului civil, de oricare dintre parteneri, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale celor doi parteneri, cu excepţia cazurilor în care cei doi parteneri au decis contrariul prin contractul de parteneriat civil.”

– „Veniturile celor doi parteneri vor fi considerate împreună la calculul venitului minim garantat în conformitate cu prevederile Legii Nr.416/2001 privind venitul minim garantat; în cazul contractării unui credit bancar se vor lua în calcul veniturile celor doi parteneri.”

– „Serviciile medicale necesare unuia dintre parteneri care nu deţine o asigurare medicală se pot acorda în baza asigurării medicale a celuilalt partener civil; în cazul spitalizării unuia dintre parteneri, celălalt este considerat aparţinător”.

– „În cazul decesului unuia dintre parteneri, partenerul supravieţuitor are drept de moştenire atunci când vine în concurs cu oricare din clasele de moştenitori, drept de moştenire special asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi asupra darurilor primite de cei doi parteneri pe durata parteneriatului civil, precum şi drept de abitaţie asupra casei de locuit.”

– „Partenerul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş în condiţiile art. 83-93 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale legislaţiei în materie în vigoare”.

– “Oricare dintre cei doi parteneri are dreptul de a continua contractul de închiriere a locuinţei în cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia.”

– „Cei doi parteneri au dreptul la liberă circulaţie şi şedere, precum şi dreptul de şedere permanent pe teritoriul României conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene”.

– „În cazul procesului de obţinere a cetăţeniei române, cei doi parteneri beneficiază de prevederile art.8 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991”.

Nu în ultimul rând, iniţiatorul proiectului legislativ consideră că nu există argumente raţionale şi obiective pentru respingerea acestuia: „Ştim bine că nu există nici un fel de obiecţie în afara unui astfel de proiect decât prejudecăţile de ordin homofob şi conservatorisme de inspiraţie religioasă. Legea de faţă ar trebui să fie votata în unanimitate de către Parlament” a declarat Cernea.

Surse:

Proiectul de lege

Stiri pe surse

Hotnews

Mediafax

CONTRA

Partidul Conservator

Parlamentarii conservatori şi-au exprimat dezacordul faţă de proiectul de lege privind parteneriatul civil dintre două persoane de acelaşi sex.

Principala obiecţie în legătură cu parteneriatul civil este că acesta ar reprezenta o legiferare alternativă a căsătoriei homosexuale.

Conservatorii au declarat că poziţia lor nu este una legată de protejarea familiei tradiţionale şi se încadrează în libertatea de exprimare: „apărarea familiei clasice nu este un act de fanatism, ci un drept la opinie şi cuvânt pe care activiştii pro-familie îl au în egală măsură cu activiştii pro-gay” se arată într-un comunicat citat de Mediafax.

„Considerăm că este o fraudă logică să pui semnul egal între opţiunea pro-familie şi opţiunea anti-gay, pentru că familia creştină nu se defineşte prin raportare negativă la homosexualitate: se poate defini la fel de bine ca raportare negativă la poligamie. Mai mult, statul are prin lege obligaţia să protejeze familia ca instituţie care asigură viitorul prin intermediul copiilor. Din aceste considerente, conservatorii vor vota categoric împotriva acestui proiect de lege şi vor argumenta public împotriva lui”, susţine Partidul Conservator.

De asemenea, reprezentanţii Partidului Conservator invocă voinţa generală a alegătorilor care este împotriva recunoaşterii relaţiilor dintre persoanele de acelaşi sex, argumentând că nu se poate legifera împotriva opiniei generale.

Sursă: Mediafax

Votează

Vezi Rezultate

Loading ... Loading ...

3 Responses to PRO sau CONTRA reglementării parteneriatul civil in Romania

  1. Avram says:

    Se poate incheia si intre cetateni romani si straini? Ce acte trebuiesc ca sa fie incheiat acest parteneriat?

  2. popa Japca says:

    Pro au votat doar […]…Nesemificativi pentru societatea romaneasca

  3. Laura says:

    Tot vointa generala a electoratului spunea pe vremuri ca femeile nu tre sa voteze si negrii sa fie sclaviti…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*