Proasta guvernare în cheltuirea banului public în România între anii 2004 şi 2012

De-a lungul anilor, media şi societatea civilă au atras atenţia asupra numeroase cazuri de corupţie în cheltuirea banului public, un fenomen răspândit şi prea puţin pedepsit. Astfel de dezvăluiri oferă date importante despre caracterul simptomatic al corupţiei, însă este nevoie de cercetări mai detaliate şi de mai multe tipuri de informaţii pentru a formula politici publice raţionale, care să adreseze proasta cheltuire a banului public. Majoritarea iniţiativelor societăţii civile au adresat cauzele ce ţin de transparenţa utilizării fondurilor publice, activismul cetăţeneasc şi participarea proactivă la monitorizarea activităţii instituţiilor publice. SAR îşi propune să se concentreze de asemenea pe aceste dimensiuni, dar să contribuie şi la dezvoltarea capacităţii de realizare a unui control eficient, prin formularea de recomandări pe marginea cadrului legal dedicat achiziţiilor publice şi transferurilor bugetare din fondul de rezervă, respectiv programării şi absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune.

Scopul proiectului este de a creşte gradul de transparenţă şi de a îmbunătăţi responsabilitatea pentru cheltuirea banilor publici din fondurile structurale şi de coeziune, şi fondul de rezervă al Guvernului României. O atenţie specială va fi acordată cadrului de funcţionare şi practicilor achiziţiilor publice.

2012 este un an extrem de important, fiind în acelaşi timp momentul alegerilor generale şi la nivel local în România, şi termenul pentru formularea priorităţilor şi cadrului general de accesare a fondurilor structurale şi de coeziune pentru perioada 2014-2020 în Uniunea Europeană. Alocările bugetare preferenţiale sunt de obicei agravate de apropierea alegerilor locale şi generale. De asemenea, neregulile semnalate în conceperea şi practica achiziţiilor publice vor afecta cu siguranţă poziţia României la masa negocierilor pentru viitorul cadru de accesare a fondurilor europene, dar şi atingerea impactului preconizat al investiţiilor şi cheltuielilor publice din bugetul naţional.

Prevederile discriminatorii şi conflictele de interes, ca potenţiale surse de ineficienţă în realizarea achiziţiilor publice, vor fi investigate pentru a avea o măsură mai exactă a amplorii impactului pe care îl au şi pentru a identifica semnalele care se pot constitui într-un mecanism de avertizare rapidă pentru autorităţile publice responsabile, structurile de luptă anti-fraudă la nivel local şi european, unităţile de audit ale CE.

Cadrul de cercetare:

  • perioada de analiză: 2004 – 2012;
  • obiectul: fondurile structurale şi de coeziune, achiziţiile publice, Fondul de rezervă;
  • rezultate: rapoarte cu privire la alocările bugetare preferenţiale din Fondul de rezervă şi situaţia achiziţiilor publice din punct de vedere al transparenţei, corectitudinii şi eficienţei; recomandări de politici publice, respectiv propuneri de modificări ale unora dintre actele normative ce privesc procedurile de cheltuire a banului public, respectiv impactul fondurilor; metodologie de monitorizare şi evaluare a bunei cheltuiri a banului public la nivel naţional şi european, pusă în practică pentru o avertizare rapidă a neregulilor apărute pe parcurs; formarea jurnaliştilor pentru a monitoriza şi scrie texte de investigaţie pe baza metodologiei create.

Finanţator: Open Society Foundations

Perioada de desfăşurare: decembrie 2011 – iunie 2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*