Raport SAR: ÎN VITEZA A DOUA:COMERŢUL INTRACOMUNITAR AL ROMÂNIEI

De la intrarea României în Uniunea Europeană (UE) în anul 2007 economia naţională nu a concurat în mod eficient pe piaţa europeană, iar comerţul intracomunitar a contribuit la adâncirea deficitului comercial. În ultimii ani, importurile comunitare au fost acoperite de exporturile spre UE în proporţie de 80% (82% în 2013). În acelaşi timp, fostele ţări comuniste din zonă au obţinut surplusuri comerciale pe piaţa unică europeană. Aceasta din urmă este principalul debuşeu pentru exporturi şi o sursă a importurilor la fel de importantă pentru mai toate membrele UE. Structura exporturilor româneşti s-a îmbunătăţit, dar încă mai avem de învăţat de la vecinii noştri. În cel mai optimist scenariu, vom trece pe surplus în relaţia cu UE în 2019. Cât timp climatul naţional nu este favorabil afacerilor, competitivitatea exportatorilor va avea de suferit şi nu va reuşi să contribuie la ameliorarea balanţei comerciale.

Citiţi raportul “ÎN VITEZA A DOUA: COMERŢUL INTRACOMUNITAR AL ROMÂNIEI

Vedeti prezentarea video aici.

Acest raport este o secţiune a Raportului anual de analiză şi prognoză – România 2014.
Citiţi raportul integral aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*