Recomandările Comisiei Europene aflate pe agenda de lucru a Iniţiativei pentru o Justiţie Curată, încă din primăvara acestui an

SAR

Printre principalele recomandări ale Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, referitor la reforma sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei, se regăsesc:
Punctul 2: „asigurarea unei tranziții ușoare și corecte din punct de vedere legal către un nou Consiliu Superior al Magistraturii, respectând cerințele legii privind eligibilitatea candidaților”(pg.9)
Punctul 7: „continuarea monitorizării caracterului consecvent și disuasiv al sancțiunilor aplicate de instanțe în cazurile de corupție la nivel înalt și promovarea în mai mare măsură a constatărilor studiului privind individualizarea pedepselor pentru infracțiunile de corupție în cadrul reuniunilor la nivelul curților de apel; identificarea și punerea în aplicare a măsurilor destinate îmbunătățirii celerității proceselor în cazurile de corupție la nivel înalt”(pg.10).
Aceste două recomandări formulate de Comisia Europeană au reprezentat activităţi ale Iniţiativei pentru o Justiţie Curată (IJC). Astfel, fişele de individualizare a pedepselor au fost prezentate în cadrul unui seminar, organizat de IJC, în perioada 24-26 martie a.c., la Sinaia, la care au participat magistraţi şi reprezentanţi ai societăţii civile. De asemenea, unul dintre rapoartele anuale al IJC prezintă o parte din aceste fişe de individualizare a pedepsei, realizat de judecătoarele Lavinia Lefterache şi Francisca Vasile (Curtea de Apel Bucureşti) şi care sunt rezultatul sintezei jurisprudenţei Curţii de Apel din Bucureşti şi a instanţelor din raza de competenţă şi reprezintă un instrument de lucru care are ca scop asigurarea previzibilităţii jurisprudenţei şi motivarea consecventă a sancţiunilor alese.
Totodată, în ceea ce priveşte punctul 2, IJC în parteneriat cu fundaţiile germane Friedrich Ebert Stiftung (FES) şi Konrad Adenauer Stiftung (KAS) derulează un program destinat creşterii transparenţei şi stimulării dezbaterii între magistraţi pentru alegerile CSM din toamna acestui an.
În data de 23 iunie a.c., în cadrul conferinţei „Alegeri CSM 2010” a fost lansată platforma online www.alegericsm.ro, platformă pe care candidaţii la CSM îşi vor putea face publice proiectele pentru noul CSM. Atât prin această platformă online cât şi prin organizarea dezbaterilor publice, proiectul îşi propune crearea unui mecanism transparent de comunicare şi dezbatere a problemelor sistemului judiciar şi a soluţiilor posibile, dezvoltarea capacităţilor membrilor CSM de a reacţiona eficace la problemele sistemului judiciar, creşterea responsabilităţii membrilor CSM faţă de corpul magistraţilor şi faţă de societate. În cadrul conferinţei, preşedintele CSM a declarat că va sprijini acest demers independent al societăţii civile.
Iniţiativa pentru o Justiţie Curată (IJC) a demarat în 2007, sub egida Coaliţiei pentru o Guvernare Curată, continuând
astfel eforturile Coaliţiei pentru un Parlament Curat începute în 2004 în direcţia ameliorării statului de drept în România
şi completând proiectele individuale ale organizaţiilor partenere. IJC e o coaliţie de ONG-uri compusă din Academia de
Advocacy, Freedom House România, Grupul pentru Dialog Social (GDS), Societatea Academică din România (SAR),
Societatea Timişoara, Asociaţia „Societatea pentru Justiţie” – SoJust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*