PolSci, vol 7, nr 1 – 2007: “Regiuni, minorităţi şi integrare europeană”

PolSci, vol 7, nr 1 – 2007

Problema tratată în numărul de faţă reprezintă una din cele mai provocatoare dileme ale Uniunii Europene. Apariţia unui super stat european ar presupune sfârşitul epocii moderne. În noua epocă postmodernă, statul naţiune era menit să dispară încet-încet pe seama cosmopolitanismului în ascensiune, a prevalenţei legislaţiei internaţionale în faţa celei naţionale, a problemelor globale ce pun în umbră micile interese locale.

Din această perspectivă, proiectul “Euroreg” examinează o piatră de încercare fundamentală a exerciţiului postmodern: anume, cum Europa şi aderarea la Uniune afectează dinamica relaţiilor dintre minorităţile etnice şi majorităţi, dintre regiunile locuite de minorităţi şi statele din care fac parte.

Cuprins şi rezumate (doar în limba engleză):

Sumar

Cuvânt înainte

Integrarea europeană, schimbarea regională şi mobilizarea minorităţilor etnice: O introducere – de Dia Anagnostou şi Anna Triandafyllidou (text integral)

Studiu de caz privind minorităţile musulmane din Bulgaria – de Galina Lozanova, Bozhidar Alexiev, Georgeta Nazarska, Evgenia Troeva-Grigorova şi Iva Kyurkchieva

Influenţa aderării la Uniunea Europeană asupra statutului minorităţilor în Europa centrală şi de est – de Alina Mungiu-Pippidi (text integral)

Studiu de caz referitor la frontiera italo-slovenă – de Enrica Rigo, Federico Rahola

Studiu de caz privind minorităţile musulmane din vestul Traciei, Grecia – de DiaAnagnostou şi Anna Triandafyllidou

Studiu de caz referitor la maghiarii din regiunea Košice, Slovacia – de Aneta Világi

Comunitatea Nationala Italiană din Istria slovenă şi integrarea europeană – de Ksenija Šabec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*