Reţea de servicii pentru persoanele cu dizabilităţi (2008-2011)

Obiectivul principal al proiectului este acela de a dezvolta o reţea de servicii de calitate şi înalt specializate pentru persoanele cu dizabilităţi motorii din România. Acest proiect vizează atât diagnoza eficienţei politicilor în domeniu, cât şi îmbunătăţirea serviciilor pentru persoane care utilizează scaun rulant, prin înfiinţarea a trei Centre Regionale de Training, cu statut de atelier protejat, derularea unor programe de formare şi schimb de experienţă internaţional şi dezvoltarea de parteneriate public – privat.

În calitate de partener în acest proiect, SAR realizează un studiu prin evaluează cererea şi oferta de servicii şi echipamente pentru utilizatorii de scaun rulant, precum şi politicile din domeniu. Rezultatele acestei cercetări vor fi folosite atât de către Fundaţia Motivation în planificarea serviciilor dedicate utilizatorilor de scaun rulant, cât şi pentru formularea unei poziţii în ce priveşte politicile în domeniu.

Prima parte a studiului implică derularea unui sondaj în rândul persoanelor cu handicap motor. Cea de-a doua parte a studiului foloseste metode calitative de cercetare, incluzând interviuri cu terapeuţi, asistenţi sociali, grupuri focus şi studii de caz. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de trei ani şi va contribui la îmbunătăţirea cadrului instituţional, a calităţii şi disponibilităţii modelelor de servicii dedicate persoanelor utilizatoare de scaun rulant.

Finantator: Uniunea Europeană prin Fondul Social European

Perioada de implementare: 2008-2011

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*