Schimbarea mediului universitar prin implicarea studenților și schimbul de bune practici

Nivelul de bună guvernare în educația superioară a unei societăţi rămâne fără îndoială elementul pe care se fundamentează progresul economic și social. Prin urmare, proasta guvernare în domeniul educațional constituie o provocare majoră în privința dezvoltării, astfel încât ea trebuie rezolvata deopotrivă de guvernanți și societatea civilă. Proiectul „Schimbarea mediului universitar prin implicarea studenților și schimbul de bune practici” își propune să concretizeze instituționalizarea bunei guvernări și evaluarea performanței educaționale în mediul universitar din România printr-un transfer de know-how și bune practici între asociațiile studențești din Elveția și România.

Solicitantul, Societatea Academică din România (SAR), alături de cei doi parteneri, Uniunea Națională a Studenților din Elveția (VSS-UNES-USU) și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) își asumă atingerea obiectivelor prin:
1. Implicarea a 40 de asociații studențești în monitorizarea și evaluarea bunei guvernări, precum și a standardelor de performanță în cele 40 de universități publice în decursul unei perioade de 2 ani;
2. Analiza mecanismelor de alocare a banilor publici către instituțiile de învățământ superior și propunerea de recomandări privind implementare unui astfel de mecanism mai puțin discreționar;
3. Susținerea de eforturilor de reclamare a practicilor ilegale și non-transparente din cadrul universităților publice prin oferirea unui serviciu de consiliere juridică.

În cadrul proiectului vor fi implicate toate părțile interesate, precum asociațiile studențești, personalul administrativ și academic din 40 de universități publice care vor participa la activitățile proiectului (training-uri, focus-grup-uri, interviuri, chestionare) și, în același timp, vor primi informații cu privire la proiect. Grupurile țintă sunt următoarele: 12 asociații studențești din Elveția care vor lua parte la activitățile din cadrul proiectului; 10 membrii ai organizațiilor non-guvernamentale provenind din Coaliția pentru Universități Curate; și mass-media, care va fi implicată într-o mai bună și substanțială disemniare a informațiilor referitoare la diferite aspecte privind învățământul superior și cercetarea academică.

Beneficiarii direcți vor fi următorii: 40 de reprezentanți ai asociațiilor studențești (luând parte la sesiunile de training); 15 experți în evaluarea bunei guvernări în universități; 80 de studenți și profesori beneficiând de consultanță și servicii judiciale; 10 reprezentanți ai societății civile din cadrul Coaliției pentru Universități Curate; de asemenea, studenții, personalul administrativ din cele 40 de asociații studențești, personalul academic, cercetătorii, universitățile publice, managementul universitar și personalul din 10 ONG-uri vor beneficia indirect din acest proiect.

Obiectivele asumate în cadrul acestui proiect vor fi realizate prin: mobilizarea Coaliției pentru Universități Curate; evaluarea nivelului de integritate a 40 de universități publice din România; actualizarea metodologiei standard și de monitorizare; analizarea modului de transpunere a cerințelor de bună guvernare în norme de procedură internă în cele 40 de universități publice urmărind indicațiile Legii Educației din 2011; organizarea unui training privind evaluarea bunei guvernări în universități; analizarea și compararea modului de alocare și folosire a resurselor financiare naționale și europene alocate pentru universitățile publice; dezvoltarea unei noi metodologii de evaluare a performanței în învățământul superior; analizarea transpunerii cerințelor privind standardele de performanță în norme de regulament intern pentru cele 40 de universități în conformitate cu Legea Educației din 2011; dezvoltarea de instrumente metodologice pentru evaluare performanței în sistemul educațional superior; organizarea unei sesiuni de instruire a trainerilor în vederea monitorizării și evaluării bunei guvernări și performanței în universități; monitorizarea și evaluarea implementării standardelor de performanță și bună guvernare prin norme de procedură internă în cele 40 de universități publice; implementarea metodologiei pentru evaluarea bunei guvernări în învățământul superior; implementarea metodologiei pentru evaluarea performanței în sistemul educațional superior. În definitiv, grupurile care promovează reformarea sistemului educațional superior vor fi consolidate prin prevederi de servicii legale. Activitatea finală, împreună cu acțiuni de diseminare și comunicare neîntreruptă a rezultatelor proiectelor vor asigura deopotrivă vizibilitatea și sustenabilitatea proiectului.

Perioadă de implementare: 1 martie 2015 – 28 Februarie 2017

One Response to Schimbarea mediului universitar prin implicarea studenților și schimbul de bune practici

  1. Pingback: LANSAREA CELEI DE-A TREIA EDIȚII A COALIȚIEI PENTRU UNIVERSITĂȚI CURATE – CUC III (2015) | România curată

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*