Seminarul de lansare a raportului de cercetare „Între discriminare, abuz și exploatare. Accesul imigraților la drepturi civile”

Poza stireÎn data de 23 noiembrie 2015, la Centrul Infoeuropa al Ministerului Afacerilor Externe, a avut loc seminarul de lansare a raportului de cercetare și a policy brief-ului din cadrul proiectului “Discriminarea Imigranților în Domeniul Drepturilor Civile – DIM”, proiect implementat de către Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) şi Societatea Academică din România (SAR).

Seminarul a fost un prilej pentru discutarea și dezbaterea temelor supuse atenției prin studiul “Între discriminare, abuz și exploatare. Accesul imigranților la drepturi civile”, precum și a măsurilor recomandate pentru combaterea discriminării imigranților prin policy brief-ul “România și politicile în domeniul imigrației: Recomandări privind protecția drepturilor civile ale imigranților din România”.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice, ai ONG-urilor din domeniul drepturilor civile, precum și imigranți și cetățeni români interesați de problematica integrării.

Recomandările din policy brief, adresate autorităților române, urmăresc îmbunătățirea măsurilor și practicilor antidiscriminare, abordând problemele identificate într-o manieră constructivă. Totodată, orientarea urmărește rezolvarea acestor probleme atât prin propuneri care vizează îmbunătățiri la nivelul serviciilor autorităților publice adresate imigranților, cât și prin înțelegerea în profunzime a dificultăților cu care aceștia se pot confrunta. În afară de autoritățile publice, beneficiari ai recomandărilor sunt și universitățile, personalul academic și administrativ din universități, spitalele și personalul din spitale, băncile și angajații acestora, studenții și imigranții.

Una dintre principalele teme dezbătute în cadrul evenimentului a fost cea referitoare la gradul în care se poate vorbi despre discriminarea imigranților în contextul barierelor legislative, administrative sau conjuncturale identificate de studiu (cererea de mită, proceduri birocratice anevoioase etc.). De cele mai multe ori, acestea influențează negativ atât cetățenii români, cât și imigranții, cu diferența că, pentru aceștia din urmă, consecințele pot fi mult mai grave, în contextul în care aceștia se află sub riscul deportării. Un alt subiect care a captat atenția participanților a fost cazul lucrătorilor domestici filipinezi, care sunt uneori supuși abuzurilor din partea angajatorilor persoane fizice și în cazul cărora intervenția autorităților publice este limitată de legislație. Aceste bariere, alături de slaba informare a imigranților filipinezi cu privire la drepturile lor, pot duce uneori la situații grave de abuz și exploatare, o parte dintre ele identificate inclusiv în cadrul raportului.

Prezentarea policy brief-ului a deschis un dialog constructiv pentru promovarea toleranței și conștientizarea responsabilităților instituțiilor publice și private din România și pentru o mai bună integrare a imigranților.

În cadrul proiectului “Discriminarea Imigranților în Domeniul Drepturilor Civile – DIM”, lansarea policy brief-ului a fost urmată de mai multe sesiuni de training adresate reprezentanților autorităților publice și imigranților, urmând ca, în prima parte a anului 2016, proiectul să continue printr-un eveniment dedicat angajatorilor din România.

Policy Brief-ul poate fi consultat aici.

Raportul de cercetare poate fi consultat aici.

Poza stire 2

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Discriminarea imigranților în domeniul drepturilor civile – DIM, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*