Southeast Europe Leadership for Development and Integrity (SELDI)

SELDI netSoutheast Europe Leadership for Development and Integrity (SELDI) este o coaliţie pentru anticorupţie şi bună guvernare creată în noiembrie 2012 de către 17 ONG-uri din Europa de Sud-Est şi implicând partneri din zece ţări (Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia şi Turcia), inclusin Societatea Acedemică din România. Reţeaua oprerează pe baza unei strategii comune şi a unei agende de activităţi stabilite prin consens.

Obiective

Scopul iniţiativei regionale este de a contribui la o societate civilă dinamică în regiune, capabilă să participe la dezbateri publice şi să influenţeze politici publice şi procesul decizional din sfera anticorupţiei şi bunei guvernări. Iniţiativa este o continuare a Southeast European Legal Development Initiative (SELDI), creată în 1999 de organizaţii non-profit fruntaşe, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi experţi din Europa de Sus-Est, care vizează construirea de coaliţii public-private pentru dezvoltare juridică în acele ţări.

Iniţiativa îşi propune următoarele activităţi:

(i) Formarea de coaliţii pentru dezvoltarea şi adoptarea unei strategii şi a unei agende de activităţi regionale pentru organizaţii de societate civilă;

(ii) Monitorizarea bunei guvernări (inclusiv training-uri pentru ONG-uri, elaborarea de studii comparate, rapoarte de ţară şi regionale pe domeniul anticorupţiei);

(iii) Informare publică (inclusiv forumuri regionale pentru bună guvernare şi anticorupţie, contacte cu media)

Parteneri

Partenerii iniţiativei SELDI sunt:

Asociaţi

Perioada de implementare

Proiectul se derulează în perioada martie 2015-noiembrie 2016. Pentru mai multe informaţii, accesaţi http://seldi.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*