State captive, societăţi divizate: Instituţii politice din Europa de sud-est in perspectivă istorică comparată

Obiectivul principal al proiectului este de a produce un manual despre instituţiile politice din sud-estul Europei. Este studiată atât perioada creării statelor şi naţiunilor din secolul 19-20, cât şi cea actuală de tranziţie. Obiectivele secundare ale proiectului se referă la prezentarea rezultatelor cercetării intr-o broşură relevantă pentru persoanele cu putere de decizie sau care pot influenţa opinia publică, dar şi la consolidarea unei reţele multidisciplinare de experţi şi instituţii din sud-estul Europei.

Cooperarea intensă a unei echipe de 12 politologi şi istorici garantează o proporţionalitate între subregiuni şi epoci. Proiectul este bazat pe un concept mai larg de instituţii politice: „aranjamente normative-atât formale cât şi informale-care oferă ordine şi orientare societăţii şi politicii.”

Proiectul de faţă este finanţat de Fundaţia Volkswagen in cadrul iniţiativei „Unitate in Varietate? Necesităţi şi baze intelectuale pentru o Europă lărgită”.

Partenerii SAR în acest proiect sunt Institutul pentru Istorie Recentă, Bucureşti şi Center for Applied Policy Research, Munchen.

Descarca raportul

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*