Tineri pentru democratie: transparenta si buna guvernare in alocarea si gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autoritatilor locale

Proiectul “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale” este implementat de Centrul pentru Politici Educaționale (CPE), în parteneriat cu Societatea Academică din România (SAR) și Consiliul Tineretului din România (CTR). Problema ineficienței utilizării resurselor destinate tinerilor este, nu doar rezultatul unor practici nedemocratice, ci şi cauza a numeroase obstacole în calea afirmării tinerilor. Prin acest proiect ne dorim să încurajăm participarea tinerilor în gestionarea fondurilor pentru tineret. De asemenea, ne propunem să adresăm lipsa de transparenţă în cheltuirea resurselor de tineret, precum și slaba implicare a ONG-urilor în elaborarea politicilor publice în domeniu, care sunt doar arareori consultate în elaborarea strategiilor şi bugetelor locale în domeniul social.

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea transparenței privind gestionarea fondurilor pentru tineret la nivel județean și local și creșterea capacității de accesare și de implicare în luarea deciziilor privind aceste fonduri de către ONG-urile de tineret (ONG-T). Grupul țintă al proiectului și beneficiarii direcți sunt tinerii din ONG-T, iar beneficiarii indirecți sunt tinerii din România.

Obiective:
1. Creșterea transparenței și încurajarea bunei guvernări în ceea ce privește fondurile publice pentru tineri, în 41 de județe din România (creșterea transparenței și încurajarea respectării principiilor de bună-guvernanță în ceea ce privește resursele de tineret, gestionate de 82 autorități publice locale, din România (consilii județene și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ).
2. Monitorizarea, timp de 6 luni, a fondurilor publice destinate tinerilor, în 10 județe din România prin intermediul unei echipe de 10 watchdogs (București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava, Brașov, Galați, Sibiu, Baia-Mare, Constanța).
3. Creșterea capacității a minim 20 ONG-uri de tineret de a accesa fonduri publice destinate lor – 4 sesiuni de training – 25 de persoane în domeniul accesării fondurilor de tineret și participării la procesele de luare a deciziei privind aceste resurse de tineret.
4. Diseminarea informațiilor privind fondurile publice pentru tineret în rândul a minim 500 persoane.

Rezultate:

Pe lângă atingerea obiectivelor ne propunem să asigurăm un pachet de resurse pentru tineri și ONG-uri pentru tineret astfel încât rezultatele proiectului să contribuie la sustenabilitatea gestionării participative a bugetelor publice alocate tinerilor.

Printre rezultate menționăm: nu raport de diagnoză, un raport de monitorizare, un set de recomandări, un raport de consultare, un website cu resurse pentru tineret şi o rețea de 10 watchdogs precum și formarea a 100 tineri, dar şi metodologia implementării proiectului care oferă şi posibilitatea multiplicării rezultatelor prin furnizarea unor exemple de bune practici.  Astfel, vom contribui la dezvoltarea unui cadru caracterizat prin principiile bunei guvernanțe de gestiune a fondurilor de tineret.

Proiectul ”Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Perioadă de implementare: 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016.

Comments are closed.