Workshopul pentru promovarea egalităţii de şanse şi a diversităţii în mediul academic

SAMSUNG CSCÎn perioada 23-25 octombrie, Societatea Academică din România (SAR), alături de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) şi Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (C.E.D.S.) au organizat workshop-ul pentru promovarea egalităţii de şanse şi a diversităţii în mediul academic. Evenimentul s-a desfăşurat la Sinaia reunind reprezentanţi din opt universităţi publice şi private din România. Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului „Mobilizarea Universităţilor pentru Combaterea Discriminării”.

Scopul  acestui workshop a fost acela de a familiariza personalul din mediul universitar cu domeniul egalităţii de şanse şi a politicilor de nediscriminare în universităţi. În cadrul evenimentului au fost prezentate şi discutate rezultatele cercetării realizate în cadrul proiectului, cu privire la modul în care universităţile din România se raportează la fenomenul discriminării și percepțiile studenților cu privire la această temă, propuneri de politici publice pentru universităţi şi Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, precum şi proiectul de programă analitică pentru predarea materiei „Diversitate și toleranță” în cadrul modului psihopedagogic.

Credem în importanţa familiarizării tuturor actorilor din mediul universitar cu necesitatea dezvoltării politicilor de egalitatea de şanse în învăţământul superior. Considerăm că astfel de evenimente sunt necesare pentru a forma nuclee în cadrul comunităţilor academice care să fie active şi să se implice în creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior pentru combaterea fenomenului de discriminare şi promovare a egalităţii de şanse.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*