03.2012: Constantin Vică – “DE CE ACORDUL ACTA NU TREBUIE RATIFICAT de către Parlamentul României”

Un nou raport SAR realizat de Constantin Vică argumentează că ratificarea de către Parlamentul României a acordului ACTA este indezirabilă. Raportul nu recomandă însă inacţiunea, ci realizarea de studii de impact, sociale și economice, cercetări privind proprietatea intelectuală în România, și o mai mare atenție în informarea corectă a cetățenilor și implicarea societății civile în dezbaterile privind acordurile internaționale.

Raportul analizează principalele probleme ale ACTA, urmărind riscurile și implicațiile socio-economice. Începe prin observații privind negocierile și interpretarea acordului, apoi trece la probleme de substanță care privesc terminologia, lipsa unor definiții privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală, sancțiunile fără elemente de siguranță, riscul încălcării unor drepturi fundamentale (libertatea de exprimare, dreptul la viață privată), riscurile sociale și economice (reducerea inovației, crearea unui climat economic imprevizibil etc.), implicațiile pentru politica externă a României și relația ei cu diaspora.În urma analizei implicațiilor și riscurilor pentru societatea românească, concluzia e că ratificarea de către Parlament este indezirabilă. De asemenea, printre recomandări se numără realizarea de studii de impact, sociale și economice, studii privind proprietatea intelectuală în România, dar și o mai mare atenție în informarea corectă a cetățenilor și implicarea societății civile în dezbaterile privind acordurile internaționale.

Documentul este distribuit sub o licență Creative Commons Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România.

Citiţi policy brieful aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*