Creşterea responsabilităţii în administraţia publică și Consolidarea capacităţii A.N.I. (2009-2011)

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii instituţionale a ANI şi promovarea unei mai bune înţelegeri a reglementărilor existente în rândul funcţionarilor responsabili cu aplicarea lor.

Activităţi:

  • elaborarea unor ghiduri privind sfera de aplicare a regimului incompatibilităților și a conflictelor de interese pentru funcționarii publici și persoanele care ocupă demnități publice din administrația publică, la nivel local și județean;
  • actualizarea Ghidului privind completarea declarațiilor de avere și de interese și publicare pe pagina de Internet “www.integritate.eu”;
  • organizarea a 5 seminarii în vederea perfecţionării cunoștințelor inspectorilor de integritate în domeniu;
  • organizarea a 20 de workshop-uri în vederea promovării unei mai bune înţelegeri a reglementărilor existente în rândul funcţionarilor responsabili cu aplicarea prevederilor legale;
  • îmbunătățirea Manualului Procedurilor de lucru privind activitatea de control a declarațiilor de avere și de interese și identificarea stărilor de incompatibilitate/conflicte de interese.

Beneficiar: Agenţia Naţională de Integritate

Finanțat de EEA Grants, prin Instrumentul Financiar al Spațiului Economic European și prin Programul „MATRA-KAP”, dezvoltat de Ambasada Regatului Ţărilor De Jos (Olanda) la București

Perioada de implementare: aprilie 2009 – aprilie 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*