ACCEPT PLURALISM (2010-2013)

ACCEPT PLURALISM adresează necesitatea de a explora şi înţelege toleranţa la diversitatea etnică, rasială şi religioasă în societăţile europene şi caută să identifice mesajele cheie către factorii de decizie din spaţiul public.

Specific, proiectul analizează:

  • Ce tipuri de toleranţă există în practică în 14 din statele membre ale Uniunii Europene şi una din ţările candidate.
  • Ce înseamnă toleranţa. Care e legătura dintre concepte precum multiculturalism, liberalism, pluralism, conservarea patrimoniului naţional şi a tradiţiilor?
  • Ce fel de conflicte şi neînţelegeri apar în societăţile europene contemporane cu privire la diversitatea etnică, religioasă şi culturală. Ce viziuni şi practici sunt, sau respectiv, nu sunt, tolerate, acceptate şi respectate.
  • Ce fel de aranjamente şi de practici instituţionale au fost create de diferiţii actori atunci când există un conflict. Care a fost rata de succes a acestora.
  • Ce fel de politici şi practici trebuie create pentru ca societăţile europene să devină mai tolerante la diversitatea culturală.

În baza acestei analize, proiectul va produce mesaje cheie pentru decidenţii politici şi europeni, societatea civilă şi grupurile minoritare.

Proiectul trece în revistă rezultatele cercetărilor empirice anterioare şi a literaturii de specialitate. În plus, vor fi realizate studii empirice originale în două arii de cercetare şi de politici publice:

  • Aspecte legate de viaţa şcolară (limbaj, ţinută şi comportamentul elevilor; conţinut, cum ar fi predarea istoriei; şi structura sistemului educaţional).
  • Politică (reprezentarea specială a grupurilor minoritare; cerinţe/solicitări (ne)liberale emise de grupuri minoritare; participare politică transnaţională).

 

Proiectul este structurat pe pachete de lucru. Fiecare pachet de lucru are o perioada de implementare de aproximativ 6 luni.

Finantator: Comisia Europeană prin Programul Cadru 7

Perioada de implementare: Martie 2010 – mai 2013

Website: www.accept-pluralism.eu

Vezi aici detalii despre lansarea proiectului.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*