Anunț de atribuire a contractului de furnizare servicii de organizare de evenimente

Societatea Academică din România (SAR), cu sediul în B-dul Lascăr Catargiu, nr. 15A, et. 1, ap 3, sector 1, București, cu punct de lucru în Str. Mihai Eminescu nr. 61, sector 2, București, cod poștal 010517, telefon/fax 021/211 14 77, CUI 8370459, e-mail: office@sar.org.ro anunță atribuirea contractului de furnizare servicii de organizare a unui workshop pentru personalul didactic din mediul universitar, prevăzut a se derula în cadrul proiectului “Mobilizarea universităților pentru combaterea discriminării”, finanțat prin Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

Vedeți aici Anunțul de atribuire.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

„Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org”.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*