Cartea “Anticorupția în istorie: Din Antichitate până în Era Modernă” a fost publicată

Acum puteți citi despre (anti)corupția din timpul Principatelor Române!

Cercetarea SAR în cadrul WP 2: Istoria corupției din perspectivă comparativă în proiectului ANTICORRP s-a terminat. Istoricul Ovidiu Olar a contribuit cu un capitol intitulat “Corupția și anticorupția în Principatele Române: reguli de guvernare, excepții și rețele, secolele XVII-XIX”. Acesta este rezultatul muncii de teren efectuate în arhive din România și Rusia.

“Anticorupția în istorie” este o carte actuală și urgentă: corupția este văzută astăzi ca o problemă majoră cu care ne confruntăm la nivel global, subminând încrederea în guvern și instituțiile financiare, eficiența economică, principiul egalității în fața legii și bunăstarea umană în general. Corupția, pe scurt, reprezintă un obstacol major pe “calea spre Danemarca”, un model pentru o construcție de stat stabilă și de succes. Rezonanța acestui punct de vedere explică de ce eforturile de promovare a politicilor anticorupție au proliferat în ultimii ani.

Economiștii, oamenii de știință politică și factorii de decizie politică au fost, în general, mulțumiți de trasarea diferențelor dintre țările cu corupție redusă și țările cu corupție ridicată în prezent și consacrarea acestora în toate clasamentele și indicii. Tendințele pe termen lung și sociale, politice, economice, culturale și politice care ar putea să afecteze poziția diferitelor țări au jucat un rol foarte mic. O astfel de abordare istorică ar putea explica momentele majore ale schimbării în trecut, precum și motivele succesului și eșecului politicilor anticorupție specifice și relația lor cu imaginea unei țări (pe care o au cetățenii acesteia sau cea interpretată din exterior) ca fiind mai mult sau mai puțin coruptă. Această carte tocmai această lacună științifică intenționează să o adreseze.

Cartea abordează o gamă largă de contexte istorice: Grecia Antică și Roma, Eurasia medievală, Italia, Franța, Marea Britanie și Portugalia, precum și studii privind anticorupția în epoca (Pre)modernă în România, Imperiul Otoman, Olanda, Germania , Danemarca, Suedia și fosta Republică Democrată Germană.

Detalii despre carte sunt disponibile aici

Proiectul ANTICORRP este finanțat prin Programul Cadru 7 al Comisiei Europene și are drept scop investigarea și explicarea factorilor care promovează sau împiedică dezvoltarea unor politici anticorupție eficiente și imparțiale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*