Iniţiativa “Civil Society against Corruption” – resurse anti-corupţie pe www.againstcorruption.eu

Iniţiativa Civil Society against Corruption se bazează pe ideea că societatea civilă şi media locală au o responsabilitate de a-şi monitoriza administraţiile naţionale şi de a crea suficientă presiune publică pentru reducerea corupţiei şi creşterea calităţii guvernării. Această arhitectură de proiect vine în susţinerea unei idei pe larg promovate de SAR, conform căreia numai cooperarea dintre societatea civilă şi stat poate duce la reforme sustenabile de bună guvernare.

Obiectivul general al proiectului “O comunitate virtuală de luptă împotriva corupţiei pentru Europa Centrală şi de Est” este construcţia unei reţele a societăţii civile de luptă împotriva corupţiei. Proiectul vine în continuarea eforturilor SAR de a deveni o platformă pentru ONG-uri din regiunea Europei de Est în evaluarea impactului real a programelor anticorupţie.

Obiectivul specific este de a transforma website-ul againstcorruption.eu – elementul principal al acestui proiect – într- un mijloc de advocacy şi promovare a iniţiativelor de succes din regiune. O dată pe lună membrii reţelei noastre primesc newsletter-ul CSaC. În ianuarie 2011 CSaC și-a lansat propriul blog, unde sunt dezbătute contribuţii cu privire la probleme de anticorupţie în regiune.

Pentru a identifica bunele practici din proiectele anticorupţie din Europa Centrală şi de Est şi a aloca eficient resursele, SAR va realiza un toolkit pentru organizaţiile societăţii civile din această zonă. Procesul acesta pune în comun ONG-urile de profil din Europa Centrală şi de Est, întărind reţelele existente şi creând noi colaborări şi arată donorilor ce proiecte au fost încercate în trecut, cu grade diferite de succes. Pe 18 noiembrie 2009 s-a desfăşurat la Berlin o masă rotundă cu experţi anticorupţie din Europa centrală şi de est.

Pentru identificarea celor mai de succes exemple, SAR a utilizat o metodologie cu criterii si scoruri obiective care sa defineasca ideea de relevanţă în acest domeniu şi găsirea determinanţilor săi: elemente specifice proiectelor care conduc la impact, sau factori contextuali (circumstante politice specifice, timing bun, calitatea liderilor şamd). Aria geografica acoperită de studiu a fost definită de noile state membre, Balcanii de vest şi regiunea Marii Negre.

Rezultatele cercetării au fost diseminate printr-un ghid publicat în format CD, un website dedicat şi un dialog cu principalii actori din domeniul măsurării guvernanţei. De asemenea, a fost organizat un workshop cu actorii regionali in Bucuresti, precum şi o conferinţă in Bruxelles pentru a lansa acest ghid (2010).

Website: againstcorruption.eu
Finanţator: Open Society Institute, Balkan Trust for Democracy, National Endowment Fund

Detalii privind lansarea paginii web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*