SAR a convins autoritățile să publice toate minutele Subcomitetelor Sectoriale care activează în cadrul POIM.

În calitate de membru cu drepturi depline în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), aflat sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), SAR a convins autoritățile să publice toate minutele Subcomitetelor Sectoriale care activează în cadrul POIM. De asemenea, a atras atenția asupra unei minute a Comiteului de Monitorizare general care lipsea de pe website-ul ministerului. Prin urmare, publicul are acum acces la minutele tuturor acestor structuri consultative. Acestea conțin nu numai reacțiile membrilor la evoluția implementării programului, ci și nelămuririle, criticile, contraargumentele și sugestiile pentru îmbunătățire.

Până în acest moment, minutele – o sursă valoroasă de informații pentru toți entuziaștii fondurilor europene – fiecărui subcomitet care funcționează în cadrul acestui program operațional nu erau disponibile pe site-ul ministerului. În urma solicitării SAR, toate notele legate de discuțiile privind gestionarea fondurilor europene în sectoarele transport, energie și mediu sunt acum disponibile spre consultare celor interesați. Subcomitetele includ următoarele părți interesate: DG REGIO, membri ai administrației publice însărcinate cu programul, entități publice ale căror activități sunt legate de sectoarele menționate mai sus, companii publice, precum și de mediul de afaceri, ONG-uri și instituții bancare. Comitetul de Monitorizare are un rol strategic de luare a deciziilor în implementarea, aprobarea și/ sau respingerea modificărilor sau adaptărilor în structura, nivelul de finanțare, orientare și evaluarea evoluției implementării și realizării obiectivelor programului operațional. Mai mult decât atât, acesta monitorizează și aprobă Raportul Anual de Implementare (RAI), planul de evaluare, strategia de comunicare și/sau orice modificare a programului în sine.

Dorim să mulțumim pe această cale Direcției Generale Programe Europene Infrastructură Mare din cadrul MDRAPFE pentru promptitudinea cu care a răspuns solicitării SAR.

Minutele pot fi accesate aici (selectați “Monitorizare”)

De asemenea, SAR este membru cu drepturi depline și în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Resurse Umane (POCU) și al Programului Operațional Competitivitate (POC). SAR își menține angajamentul față de obiectivele sale de a spori nivelul de transparență al administrației publice și monitorizarea alocării eficiente a resurselor europene și naționale prin participarea activă în acest sens în cadrul comitetelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*