Fără discriminare rasială în campania electorală!

Fără discriminare rasială în campania electorală! Monitorizarea și combaterea discursului instigator la ură și rasismului în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2014.

Acest proiect abordează răspândirea discursului instigator la ură în România, care apare ca o reacție la controversele internaționale din jurul imigranților romi din alte state ale UE, urmând a fi implementat în contextul alegerilor prezidenţiale din anul 2014. Proiectul îşi propune monitorizarea, evaluarea şi analizarea discursurilor publice xenofobe şi rasiste ale politicienilor şi jurnaliştilor români, reflectate în media tradiţională (online şi TV) şi new media; transmiterea acestora către autorităţile relevante şi formularea de recomandări de politici bazate pe dovezi pentru combaterea discursului instigator la ură şi de incitare împotriva romilor, precum și reacția instituţiilor publice responsabile pentru sancţionarea acestui fenomen. După perioada de monitorizare, datele vor fi analizate și vor sta la baza unei analize de politici publice care va cuprinde recomandări pentru descurajarea discursului instigator la ură și a “alterizării” minorităților în scopuri electorale. Aceste recomandări vor viza îmbunătățirea cadrului legislativ, creșterea eficienței instituțiilor prin oferirea de competențe în acest domeniu și încurajarea colaborării dintre ele. De asemenea, proiectul va încuraja colaborarea actorilor care militează împotriva discursului instigator la ură „la firul ierbii”, precum şi dezbaterea publică și consolidarea parteneriatului între ONG-uri din acest domeniu. Proiectul se va încheia cu o conferință de prezentare a principalelor constatări și recomandări reprezentanților societății civile, partidelor politice și instituțiilor publice relevante.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la stoparea discursului instigator la ură folosit în scopuri electorale în România și de a descuraja inițiative de politici publice discriminatorii care afectează comunitatea romă. Acesta poate fi realizat printr-o mai bună înțelegere a fenomenului discursului instigator la ură manifestat în contextul procesului electoral și prin creșterea capacității instituționale a autorităților publice cu competențe în acest domeniu, astfel încât să sancționeze politicienii și jurnaliștii responsabili pentru astfel de declaraţii. Un alt mod de a încuraja raportarea discursului instigator la ură este crearea de rețele și facilitarea includerii activiștilor anti-discriminare în cadrul unor platforme generale care abordează probleme legate de buna guvernare și statul de drept. Acest lucru va avea un dublu efect: va contribui la formarea de bloggeri independenți, care să se concentreze asupra drepturilor romilor, precum şi pe instrumentele de comunicare pentru a ajunge la un public mai larg, în același timp, aceasta va conduce la o integrare a subiectelor drepturilor omului și a politicilor anti-discriminare în dezbatere politică. Nu în ultimul rând proiectul își propune să descurajeze și iniţiativele politice care au un efect discriminatoriu direct sau indirect asupra comunității de romi, prin iniţierea de dezbateri publice privind astfel de subiecte existente pe agenda politică.

Obiective:

Obiectivul 1 – Monitorizarea și evaluarea fenomenului discursului instigator la ură împotriva romilor în timpul și între campaniile electorale din România
Obiectivul 2 – Combaterea declarațiilor false și populiste politice făcute prin discrusri instigatoare la ură, prin intermediul verificării acestora.
Obiectivul 3 – Îmbunătățirea cadrului legal prin interzicerea discursului instigator la ură și discriminare în România și aplicarea acestuia prin punerea în aplicare a concluziilor la care s-a ajuns în jurisprudența relevantă în domeniul discursului instigator la ură.
Obiectivul 4 – Încurajarea dezbaterii publice cu privire la politicile concepute pentru integrarea romilor prin monitorizarea unor astfel de inițiative, sprijinirea actorilor care militează împotriva discriminării la firul ierbii și discutarea implicațiilor acestora.

Parteneri:
Societatea Academică din România (SAR) – Coordonator
Policy Center for Roma and Minorities (http://policycenter.eu/ )

Perioada de implementare: 1 iunie 2014 – 1 septembrie 2015

Finanţat de: Open Society Foundations (OSF) – Think Tank Fund și Roma Initiatives Office (RIO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*