Evaluarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare în domeniul Justiţiei (2010)

Proiectul a realizat pentru prima dată în România o analiză comprehensivă a efectelor reale produse de Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) în domeniul Justiției asupra unor sectoare cheie pentru politicile anti-corupție din România. Activitățile de cercetare incluse în proiect au documentat efectele practice ale MCV în comparație cu intențiile inițiale ale instituției care a propus acest instrument, Comisia Europeană. Ultima parte a proiectului, care a inclus acțiuni de advocacy și recomandări privind evoluția post-2009 a MCV, constituind o oportunitate pentru societatea civilă și pentru instituțiile din România pentru a contribui la dezvoltarea acestei politici acolo unde contează – la Bruxelles.

Obiectivul general al proiectului a constat în a oferi decidenţilor politici români şi europeni analize relevante privind funcţionarea în practică a condiţionalităţilor europene privind politicile anticorupţie în vederea eficientizării acestor condiţionalităţi.

Proiectul a evaluat efectele MCV asupra urmatoarelor arii:

  1. Capacitatea Consiliului Superior al Magistraturii de a dezvolta si implementa standarde etice şi de integritate
  2. Evoluţia politicilor de resurse umane în magistratură și implicația acestora asupra actului de justiție și lupta împotriva corupției
  3. Efectele Mecanismului Cooperare și Verificare asupra dinamicii politice din România, cu accent asupra dezbaterilor interne din cadrul partidelor românesti si a selectiei cadrelor politice
  4. Evaluarea factorilor care au facilitat acceptarea si implementarea condiţionalităţilor UE în domeniul politicilor anti-corupţie (prin testatea ipotezelor academice în domeniu).

Fiecare raport a beneficiat de o conferinţă în cadrul căreia au fost discutate concluziile rapoartelor şi ale dezbaterilor împreună cu factorii de decizie relevanţi pentru aria de cercetare a fiecarui raport și cu reprezentanți ai grupurilor țintă și ai beneficiarilor.

Proiectul s-a finalizat cu lansarea unui raport de evaluare a eficienței condiționalităților UE ce a a avut loc la Bruxelles, în prezența unor reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai presei specializate pe tematică europeană. Ultima parte a raportului a cuprins recomandări ale experților SAR și CRPE către autoritățile române și către instituțiile europene în ce privește elementele sancționatorii și calibrarea Mecanismului de Cooperare și Verificare ca instrument de cooperare și control, după perioada 2009.

Partener: Centrul Roman de Politici Europene

Perioada de implementare: ianuarie 2010 – septembrie 2010


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*