Invitație de participare la procedura de achiziție reluatǎ pentru servicii de catering

Societatea Academică din România (SAR) invită persoane juridice să participe la procedura reluată de achiziție competitivă simplificată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică a serviciilor de catering aferente organizării evenimentului final din cadrul proiectului „Mobilizarea universităților pentru combaterea discriminării”.

Citiți aici Invitația de participare.

Citiți aici Documentația de atribuire.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

„Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org”.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*