Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării

Proiectul contribuie la combaterea discriminării și a discursului instigator la ură în învăţământul superior, pentru realizarea unui mediu universitar liber de discriminare prin creşterea capacităţii universităților, Ministerului Educației şi a studenților de a răspunde adecvat acestui fenomen. În prezent nu există date care să releve nivelul de discriminare din universităţi, în condiţiile în care studiile arată că atitudinile intolerante sunt răspândite printre tineri.

Partenerii SAR, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială (CEDS)îşi propun să colecteze date, să evalueze nivelul de discriminare şi să promoveze opţiuni de politici publice pentru ministerele de resort, de reguli şi proceduri pentru universităţi şi să creeze o reţea de studenţi-voluntari care să monitorizeze cazurile de discriminare şi procedurile universităţilor. Partenerii vor implica studenţi şi profesori din 10 universităţi pilot, asociaţii studenţeşti şi sindicale, decidenţi politici, mass-media, blogeri activi în educaţie şi anti-discriminare, în activităţi şi vor crea, împreună cu, şi între aceştia, parteneriate instituţionalizate.

Obiectiv general:

Combaterea discriminării și a discursului instigator la ură în învăţământul superior pentru realizarea unui mediu universitar liber de discriminare prin creşterea capacităţii universităților, Ministerului Educației şi a studenților de a răspunde adecvat acestui fenomen.

Obiective specifice:

1. Realizarea, în premieră a unui studiu pentru stabilirea nivelului de discriminare și a discursului instigator la ură în universități, și al gradului de conștientizare al acestora .

2. Elaborarea de recomandări și acțiuni specifice pentru rezolvarea problemelor identificate în urma evaluării nivelului de discriminare și a discursului instigator la ură în universități ce vor fi adresate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi conducerilor universităţilor din România.

3. Creşterea capacităţii universităţilor de stat şi private din România de a gestiona problemele legate de discriminare şi discurs instigator la ură prin dezvoltarea sau implementarea unor proceduri interne de sesizare, rezolvare şi raportare a cazurilor.

4. Creşterea capacităţii studenţilor şi a angajaţilor-cadre didactice şi personal auxiliar -de a raporta voluntar cazurile de discriminare şi discurs instigator la ură din universităţile de stat şi private din România, către ONG-urile anti-discriminare, opinia publică şi instituţiile abilitate.

5. Creşterea capacităţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a evalua şi raporta oficial nivelul de discriminare din universităţile de stat şi private din România şi de a elabora politici pentru combaterea discriminării şi a discursului instigator la ură.

6. Crearea unor legături instituţionale între universităţi şi organizaţiile sindicale ale studenţilor şi angajaţilor, pe de o parte, şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării pe de altă parte.

Perioada de implementare: 15 iunie 2014 – 14 decembrie 2015.

Legături: http://universitaticurate.ro/antidiscriminare, https://www.facebook.com/egalitateinuniversitate

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

2 Responses to Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării

  1. Pingback: Scoala de Vară la Mamaia – Societatea Academică din România

  2. Pingback: Școală de vară împotriva discriminării | imigranti.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*