Pactele de Integritate – Instrument Civic de Monitorizare a Achizițiilor Publice, Etapa II – Monitorizare, Evaluare și Învățare

IP logo

Pactul de Integritate (PI) este un proiect pilot implementat în 11 State Membre ale Uniunii Europene de către Secretariatul Transparency International şi Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană din cadrul Comisiei Europene pentru o serie de proiecte europene co-finanţate prin Fondurile Europene de Dezvoltare Regională şi de Coeziune. Pactul de Integritate îşi propune să sprijine iniţiativele colective în rândul actorilor cheie cu scopul de a promova şi aplica procesele de transparentizare, supraveghere şi participare în cadrul  procedurilor de achiziţii publice, dar şi de a creşte, în acelaşi timp, gradul de răspundere a celor implicaţi.

Pactul constă într-un acord cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic semnat între o entitate guvernamentală care oferă un contract public şi companiile care licitează pentru acesta, prin care părţile se angajează să nu ofere mită, să nu realizeze înţelegeri secrete sau alte practici corupte pe perioada implementării contractului. În vederea asigurării răspunderii celor implicaţi, Pactul va include un sistem de monitorizare pus în aplicare de către organizații nonguvernamentale care vor fi incluse în toate cele 4 etape ale procedurii de achiziţie publică: planificare, licitaţie, evaluarea ofertelor şi desemnarea câştigătorilor, respectiv implementarea contractului şi recepția finală. Organizațiile nonguvernamentale – prin intermediul unui monitor independent, expert în achiziții publice – vor semnala părţilor contractului potenţiale erori şi abuzuri, iar în cazul unor suspiciuni de corupţie vor contacta autorităţile competente. Rolul monitorului independent nu se rezumă doar la procesul de monitorizare a contractelor, ci implică şi promovarea modelelor de bune practici în cadrul autorităţilor publice contractante şi mediul privat. Totodată, monitorul propune recomandări de modificare a politicilor publice, a practicilor şi a proceselor conexe analizate. Monitorul va fi responsabil, de asemenea, şi de stimularea implicării publicului şi a societăţii civile în demersul de creştere a răspunderii funcţionarilor publici implicaţi în cadrul proceselor de achiziţii publice.

Mai multe informaţii despre  mecansimul Pactului de Integritate pot fi găsite aici.

Obiectivul general:

Promovarea şi utilizarea Pactului de Integritate în vederea protejării fondurilor europene împotriva fraudelor şi a corupţiei, dar şi ca instrument de creştere a transparenţei şi a răspunderii funcţionarilor publici implicaţi. De asemenea, se doreşte sporirea încrederii şi reputaţiei de care dispun autorităţile sau guvernele implicate, dar şi realizarea unor economii şi îmbunătăţirea competiţiei în urma eficientizării procedurilor de achiziţii publice.

Obiectivele specifice:

  • Asigurarea integrităţii şi răspunderii factorilor implicaţi în cele 17 proiecte co-finanţate prin Fondurile Europene Structurale şi de Coeziune;
  • Asigurarea transparenţei şi accesului la informaţii în cele 17 proiecte co-finanţate prin Fondurile Europene Structurale şi de Coeziune;
  • Valorificarea lecțiilor învățate în urma derulării proiectului pilot în vederea implementării la scară largă a Pactului de Integritate.

În vederea implementării Pactului de Intergitate, SAR va colabora cu Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Contribuţia SAR în cadrul proiectului va fi următoarea :

  • Realizarea unei secţiuni dedicate proiectului pe siteul www.romaniacurata.ro;
  • Redactarea a 6 rapoarte de monitorizare;
  • Realizarea unui policy brief despre experiența monitorizării ce va include recomandări atât în ceea ce privește politicile și practicile în domeniul achiziţiilor publice, cât și funcţionarea mecanismului Pactului de Integritate;
  • Realizarea unei analize orizontale cu privire la riscurile de corupție din cadrul contractelor de servicii co-finanţate prin  EASF/ERDF;
  • Realizarea a 2 sondaje cu privire la Pactul de Integritate, la începutul şi la sfârşitul proiectului.

Beneficiar principal: Transparency International – Secretariat (Germania)

Partenerii proiectului:

ActionAid International Italia Onlus (Italia),

Amapola – Progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità (Italia),

Institutul pentru Politici Publice (România),

Societatea Academică din România (România),

Stefan Batory Foundation (Polonia),

Transparency International Bulgaria,

Transparency International Cehia,

Transparency International Grecia,

Transparency International Ungaria,

Transparency International Italia,

Transparency International Letonia,

Transparency International Lituania,

Transparency International Portugalia,

Transparency International România,

Transparency International Slovenia.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2016 -30 septembrie 2019

Finanţat de către: Comisia Europeană, Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană

Buget: 280.781 EUR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*