REGIONALIZARE ŞI FONDURI UE: Cum să nu faci rău până să faci bine

Românii speră că fondurile europene destinate dezvoltării regionale vor crește coeziunea, scop pentru care au fost create iniţial de către Uniunea Europeană și atenua diferenţele de dezvoltare între judeţe și regiuni. Dar până în prezent datele arată că, dimpotrivă, disparităţile intra- și interregionale au crescut, nu au scăzut. Slaba gestionare a fondurilor europene în general, coroborată cu lipsa puterii de decizie a Agenţiilor de Dezvoltare Regională în procesul de management, precum şi problemele de planificare şi implementare ameninţă materializarea unui impact semnificativ al fondurilor europene asupra dezvoltării economice a regiunilor româneşti.

Citiţi raportul “Regionalizare și fonduri UE: Cum să nu faci rău până să faci bine”

Acest raport este o secţiune a Raportului anual de analiză şi prognoză – România 2013.
Citiţi raportul integral aici.