11.2009 – “România – Republica Moldova: relaţii economice” de Centrul Analitic Independent Expert Grup şi SAR

Două organizații neguvernamentale, Centrul Analitic Independent Expert‐Grup (Chişinău, Republica Moldova) şi Societatea Academică din România (SAR, Bucureşti) şi‐au unit eforturile pentru a face o radiografie a relațiilor economice dintre Republica Moldova şi România şi pentru a contribui la ameliorarea relațiilor dintre cele două țări.

Pe parcursul ultimului deceniu, relațiile economice dintre Republica Moldova şi România s‐au dezvoltat ascendent. Volumul schimburilor comerciale a crescut de la 160 milioane USD în 1997 la 690 milioane USD în 2008. Contrar aşteptărilor legate de anularea în 2007 a acordului de liber schimb dintre cele două țări, aderarea României la UE pare să fi avut un efect net pozitiv pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova.

Exporturile moldoveneşti în România au crescut în 2007 cu 36%, plasând România pe locul doi în topul piețelor de desfacere a exporturilor moldoveneşti. Importurile din România au crescut cu 29% în acelaşi an. În 2008 România chiar a devenit cea mai importantă piață de desfacere pentru Republica Moldova, devansând astfel Federația Rusă.

Spre deosebire de relațiile comerciale, relațiile investiționale între cele două țări sunt mult mai slabe. După o lungă perioadă de stagnare, se poate constata totuşi o anumită înviorare a proceselor investiționale începând cu 2006‐2007.

În pofida tendinței generale pozitive, potențialul relațiilor economice între cele două țări nu este pe deplin exploatat. O serie de factori au împiedicat intensificarea acestor relații în ambele țări: tensiunile politice, politicile opace de privatizare, dificultățile în asigurarea unui trafic feroviar şi vamal normal, calitatea scăzută a actului guvernării.

Până în prezent nu a fost posibilă punerea la punct a unui mecanism eficient de transfer către Republica Moldova a practicilor pozitive şi experienței relevante pe care o are România în procesul de integrare europeană. Anul 2009 a fost cel în care tensiunile politice dintre cele două țări au atins apogeul, odată cu introducerea la 8 aprilie a regimului de vize pentru cetățenii români şi declararea ambasadorului român la Chişinău ca persoana non‐grata.

Ambele măsuri au fost denunțate de noua guvernare instalată la Chişinău ca urmare a alegerilor anticipate din iulie 2009. Ținând cont de importanța strategică a României, care din punct de vedere geografic, istoric şi cultural este pentru Republica Moldova cea mai apropiată țară‐membră a UE şi un aliat natural pentru realizarea aspirațiilor europene ale Chişinăului, este necesară identificarea şi eliminarea factorilor care împiedică valorificarea potențialului de colaborare economică bilaterală. Aceste aspecte fac obiectul prezentului raport.

Autorii au dorit să evalueze spectrul de relații economice între România şi Republica Moldova şi să identifice principalele stereotipuri şi obstacole care împiedică dezvoltarea acestor relații. În acest scop au fost analizate datele statistice existente pe relațiile comerciale şi investiționale între cele două țări şi au fost realizate numeroase interviuri cu actorii vizați de subiectul relațiilor moldo‐române.

S‐a încercat chestionarea structurată a companiilor moldo‐române, dar numărul acestor interviuri a fost mai mic decât cel planificat inițial, acest lucru în sine fiind destul de grăitor pentru starea de fapt. Mai ales în Republica Moldova, companiile solicitate să ne ofere interviuri în mare parte ne‐au refuzat. Unele dintre acestea au fost speriate de înrăutățirea relațiilor politice care s‐a produs după evenimentele din aprilie de la Chişinău, altele pur şi simplu au considerat că proiectul nostru este „unul politic” şi nu au dorit să ofere detalii despre aşteptările şi proiectele lor în contextul relațiilor bilaterale. Asemenea atitudini sunt definitorii pentru stereotipurile care afectează relațiile economice dintre cele două țări.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*