SAR lansează mâine cercetarea ValueMed, care pune bazele raționalizării bugetului dedicat sănătății

Miercuri, 11 decembrie, Societatea Academică din România (SAR) organizează conferința VALUEMED, în cadrul căreia, alături de partenerii săi, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților, lansează “Raportul de cercetare privind determinarea valorilor specifice României ale instrumentului EQ-5D” și prezintă alternativele de politici publice elaborate în cadrul proiectului “VALUEMEDElaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, marcând în același timp și finalul acestuia.

Conferința VALUEMED va avea loc între orele 14.00 – 17.00 la Spațiul Public European, parter, Str. Vasile Lascăr, nr. 31, București, prin amabilitatea Reprezentanței Comisiei Europene în Romania și a Biroului de Informare al Parlamentului European în România.  Înregistrarea participanților începe de la ora 13.00.

Conferința va fi susținută de domnul Conf. Dr. Vasile CEPOI, președinte al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate – Secretar de stat, domnul Conf. Dr. Sorin PAVELIU, expert sănătate publică, domnul Vasile BARBU, președinte al Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților și doamna Simona ERNU, manager al proiectului VALUEMED.

Proiectul a urmărit creșterea capacității administrației publice, a asociațiilor de pacienți și partenerilor sociali din domeniul sănătății de a evalua, compara, formula și optimiza politici publice pe bază de dovezi științifice privind tehnologiile medicale, printr-o măsurare adaptată contextului național a cost-eficacității intervențiilor și investițiilor din domeniul sănătății.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate atât rezultatele studiului efectuat pe un eșantion național reprezentativ, cu 1.613 interviuri valide prin care au fost evaluate diverse stări de sănătate folosind metoda trocului de timp, dar și o serie de soluții punctuale de politică publică vizând  îmbunătățirea calității îngrijirilor de sănătate, creșterea capacității de evaluare a tehnologiilor medicale, utilizarea Evaluărilor economice la nivel local (CJAS, spitale, unități administrativ teritoriale), respectiv îmbunătățirea rolului ONG-urilor de pacienți în procesul decizional în domeniul noilor tehnologii medicale.

Puteți solicita mai multe informații despre proiect și confirma participarea la conferință la adresa de e-mail: office@sar.org.ro sau la telefon 0734 780 577.

Agenda evenimentului

13.00 – 14.00 Înregistrarea participanților – Prânz
14.00 – 14.30 Cuvânt de  deschidere

Conf. Dr. Vasile CEPOI, Președinte al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate – Secretar de stat

Conf. Dr. Sorin PAVELIU – Expert sănătate publică

Vasile BARBU – Președinte al Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților

Simona ERNU – Manager de proiect

14.30 – 15.00 Prezentarea Raportului de cercetare privind determinarea valorilor specifice României ale instrumentului EQ-5D

Conf. Dr. Sorin PAVELIU – Expert sănătate publică

15.00 – 15.20 Prezentarea propunerilor de politici publice de sănătate elaborate în cadrul proiectului

Propunerea de politică publică I –  Îmbunătățirea calității îngrijirilor de sănătate prin creșterea rolului evaluării economice a tehnologiilor medicale

15.20 – 15.40 Propunerea de politică publică II – Creșterea capacității de evaluare a tehnologiilor medicale
15.40 – 16.00 Propunerea de politică publică III – Utilizarea Evaluărilor economice la nivel local (CJAS, spitale, unități administrativ teritoriale)
16.00 – 16.20 Propunerea de politică publică IV – Îmbunătățirea rolului ONG-urilor de pacienți în procesul decizional în domeniul noilor tehnologii medicale
16.20 – 16.30 Concluzii asupra rezultatelor proiectului și pașii următori

 Proiectul „VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, cod SIPOCA/SMIS: 195/111603 a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și s-a derulat pe o perioada de 18 luni.

Beneficiarul proiectului a fost Societatea Academică din România și a avut ca parteneri de implementare: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*