START pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii (2008-2011)

Obiectivul principal al proiectului START este acela de a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii. Proiectul îşi propune să creeze o reţea de trei Centre Regionale de Incluziune Socială şi Angajare a persoanelor cu dizabilităţi care să ofere servicii de calitate în domeniul motivării, consilierii, medierii, accesibilizării şi asistenţei post-angajare.

În calitate de partener în acest proiect, SAR derulează un studiu prin care evaluează motivaţiile şi obstacolele pe care le întâmpină persoanele cu handicap în găsirea unui loc de muncă. Rezultatele acestei cercetări vor fi folosite atât de către Fundaţia Motivation în planificarea activităţilor de plasare a persoanelor cu handicap pe piaţa muncii, cât şi pentru formularea politicilor în domeniu de către agenţiile guvernamentale specializate care şi-au arătat deja sprijinul pentru acest demers.

Prima parte a studiului a implicat derularea unui sondaj în rândul persoanelor cu diferite grade de handicap. Eşantionul a avut 1600 de respondenţi, reprezentativ la nivel naţional. Cea de-a doua parte a studiului a folosit metode calitative de cercetare, incluzând interviuri cu angajatori, şi şefi ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, grupuri focus şi studii de caz.

În sens larg, activităţile din acest proiect urmăresc creşterea competitivităţii pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap şi a specialiştilor care oferă servicii adaptate pentru integrarea acestora pe piaţa muncii. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de trei ani şi va contribui la îmbunătăţirea cadrului instituţional, a calităţii şi disponibilităţii modelelor de servicii dedicate persoanelor cu handicap.

Finantator: Uniunea Europeană prin Fondul Social European.

SAR este partener, iar Fundaţia Motivation solicitant principal.
Perioada de implementare: 2008-2011

One Response to START pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii (2008-2011)

 1. Timoftei Silviu says:

  25.07.2012

  Sesizare, privind legalitatea cu privire la Ordinul nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap*)

  Ma numesc Timoftei Silviu,nascut in 16.10.1971- Hunedoatra, ROMANIA ……
  Noi persoanele cu handicap din Romania suntem discriminati de Statul Roman, prin legislatia care o prevede pentru noi.
  Astfel in anul 2002, in vederea aderararii la Uniunea Europeana, Romania a fost nevoita sa adapteze legislatia romaneasca la cea europeana privitoare la drepturile persoanelor cu handicap, finalizand aceasta prin Ordinul 726/2002.
  In legislatia din Romania erau prevazute drepturi si inainte de acest Ordin, de exemplu Ordonanta nr. 102/1999,devenita ulterior Legea 448,insa criteriile pe baza caruia persoanele cu handicap beneficiau de aceste drepturi era Ordinul Ministerului Sanatatii si Familei cu nr.762/1992, pe baza caruia se recunosteau beneficiarii drepturilor prevazute de lege.Astfel, chiar daca legea 448, prin definirea termenului de handicap, te recunoaste, te incadreza ca si persoana cu handicap,cu drepturi si facilitati, Ordinul 762/1992 ulterior 762/2007, prin recunosterea si incadrarea in grad de handicap, nu-ti mai da voie sa fii beneficiarul acelor drepturi prevazute de lege.
  De exemplu o persoan cu amputatie 1/3 gamba dreapta, prin incadrarea in grad handicap mediu, datorita Ordinului 762/2007, nu este beneficiara a drepturilor prevazute de lege, deoarece legea prevede drepturi doar pentru gradele accentuat si mediu.
  Astfel, chiar daca pare ceva firesc ca un anumit drept,o anumita facilitate sa fie recunoscut(a) pentru o anumita invaliditate, incadrarea in grad nu-ti da voie sa fii beneficirul acelui drept. Astfel chiar daca mobilitatea este scazuta,in cazul unei amputatii, persoana respectiva nu beneficiaza de gratuitate la mijloacele de transport in comun,nu are facilitati atat la obtinerea unui autoturism cat si a facilitatilor fiscale legate de acesta, precum prevede legea 448/2006.
  Apoi nu beneficiaza de buget personal complementar, si alte facilitati fiscale.
  Astfel fiind nevoiti, au in locuit vechiul Ordinul 762/1992 cu acest Ordin 726/2002.
  Dar si acest Ordin nu era intru totul adaptat legislatiei europene, in sensul ca nu era in acord cu Carta Europeana a drepturilor omului, care nu face nici-o deosebire intre persoane cu aceiasi dizabilitate, in functie de momentul aparitiei handicapului.Insa in principiu era mult mai bun.
  Tocmai in acest sens s-a schimbat ceea ce constituia problema adaptarii legislatiei,la cea europeana, si anume Ordinul 762/1992.
  Problema intervine dupa ce Romania a finalizat pregatirea pentru aderarare la U.E. si a aderat la Uniunea Europeana in anul 2007.
  Dupa aceasta aderare,autoritatile din Romania si-au schimbat din nou politica vizavi de persoanele cu handicap. Astfel au inlocuit acel Ordin incomplet dar mai bun, si anume 726/2002, cu vechiul Ordin 762/1992, intr-o forma noua,prin inlocuirea anului 1992 cu 2007, astfel devenind Ordinul MMFES 762/2007.
  De atunci cu pasi mici dar siguri au depus toate eforturile ca insasi definirea termenului de persoana cu handicap din Legea 448/2006,sa sufere modificari,ca astfel in definirea termenului de handicap sa intervina atatea modificari,incat persoanele cu dizabilitati EVIDENTE cu greu sa se mai regaseasca printre beneficiari.
  Interesant e ca pe baza aceleasi legi, si anume Legea 448 indiferent de anul modificarii sau reactualizarii, cele doua ordine( 762 si 726) s-au inlocuit reciproc unul pe altul, fara nici-o problema. INTERESANT!
  Astfel chiar daca in anul 2003, persoanele cu amputatii erau incadrati la gradul accentuat, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, si anume in anul 2008 au fost din nou incadrati la gradul mediu, grad care nu ofera nici-o posibilitate de a beneficia de prevederile si beneficiile Legii 448/2006.
  Deoarece este o derogare de la respectarea drepturilor omului si legislatiei europeane in domeniul, o accentuata stare de discriminare fata de persoanele cu dizabilitati din Romania , doresc sa sesisez autoritatile europene si cele de specialitate in vederea remedierii acestora.
  In speranta ca si persoanele cu dizabilitati din Romania vor fi membrii ai U.E., fiind astfel cetateni care se bucura de atentia autoritatilor romane in sens pozitiv si nu negativ, ca si in prezent, va multumesc.
  Cu recunostiinta, Silviu Timoftei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*